- DGE-NORD - http://www.dge-nord.dk -

Flere penge til efteruddannelsen…

Som et led i at få “pengene ud at arbejde”, har man i Fonden for almen praksis besluttet at ændre på nogle væsentlige området ift. vores efteruddannelse. Detaljerne kan findes på PLO’s hjemmeside [1], men nogle at hovedtrækkene er:

DGE-grupperne, herunder deres interne økonomi og muligheder for refusion, er uændret.