Nyheder

Email:

Efterår 2009

På træffet med temaet “Samarbejde med sekundærsektoren” blev der opstillet en række punkter som de respektive sygehuse i samarbejde med praksiskonsulenterne vil arbejde videre med.

Se nærmere her

 

Referat af gruppeledertræf 5/11 2009

 

Mødet indledtes med en diskussion af de nye tilskudsregler for gruppernes aktivitet. Det er tænkt som en lettelse for både gruppeledere og efteruddannelsesvejledere. Den tid EUVere ikke bruger på administration kan fremover anvendes i det kvalitetsfremmende arbejde.

Som i alt nyt er der fordele og ulemper og diskussionen afslørede nogen utlfredshed med visse dele af den nye ordning. EUVerne vil prøve at gøre det så lempeligt som muligt for alle og nøje observere utilsigtede hændelser, der skyldes de ændrede tilskud samt være opmærksom på at søge evt. ekstrabevillinger, hvis der er behov for det med baggrund i gruppernes aktivitet.

 

Pkt 2

Gennemgangen af UTH ved Peter Simonsen

 

Pkt. 3: Oplæg fra sygehusledelser og Praksiskoordinator:

På baggrund af oplæg fra de 4 somatiske sygehusledelser i hhv Aalborg, Himmeland, Thy-Mors og Vendsyssel samt Praksiskoordinator Morten Ohrt, blev der arbejdet i grupper med geografisk opdeling.

Arbejdet var meget konatruktivt og kreativt og mundede ud i flere konkrete forslag til frbedring af samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren. Emner som vil blive taget op af PKO.

Se nogle af de konkrete tiltag på hjemmesiden.

 

Afrunding og evaluering

Positive tilbagemeldinger. God stemning, godt mix med ”gamle” og yngre læger.

Betænkeligheder ved UTH systemet

Snak om værdien af dagens møde.

Snak om fremtidig økonomi.

Overvejelser om indrapportering af aktiviteter.

 

Ref.: Esben Sevelsted