Nyheder

Email:

Vejledernes opgaver

Vejledernes opgaver, grafisk fremstillet

OPGAVER HELE ÅRET:
Primært at fremme DGE = Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse i regionen.
Tage initiativer til dannelse af nye DGE grupper.
Servicere eksisterende grupper med rådgivning og økonomi (læs lige hele denne hjemmeside).    
Støtte betrængte grupper
.
Være særligt opmærksomme på yngre læger og nynedsatte praktiserende læger.
Stå til rådighed for praktiserende læger i regionen vedr. DGE og uddannelse, ansøgninger og refusion mm.
Behandle ansøgninger til DGE-puljen. Formidle udbetalinger fra DGE-puljen.
Arrangere to årlige gruppeledertræf, til information og inspiration.
Udfærdige en (årlig!) årsrapport.
Være orienteret om uddannelsesaktiviteter og nye ideer i området.
Efter ønske og interesse engagere sig i uddannelse og anden kvalitetsudvikling (engagement i forskningsprojekter, planlægningsgrupper, div. udvalg, formidle udd. tilbud osv)
Opdatere hjemmesiden og udvikle den.
Deltage i Kvalitetsudviklingsudvalget (KUU)’s møder.
Samarbejde med Nord-KAP
Deltage i årligt vejledertræf samt andre relevante tilbud på nationalt plan.
Tilbyde kurser i PLP.

Årets gang:
Januar:
De sidste grupperapport-data fra året før samles, og årsrapporten skrives.
Årsrapporten indsendes til Efteruddannelseskonsulenten  ved Efteruddannelsesfonden i København.
Årsrapporten gøres tilgængelig for medarbejderne i KUU.
Der udsendes invitation til forårets gruppeledermøde (GRL-træf).

Marts-april:
GRL-træf gennemføres.

August:
Der udsendes invitation til gruppelederne til efterårets GRL-træf.

September:
Landsdækkende træf for efteruddannelsesvejlederne.

Oktober:
GRL-træf/kursus gennemføres.
Næste års færdige kursusforløb udmeldes.

Primo november:
Refusionsskemaer (skal kun udfyldes, hvis nogen fra gruppen ønsker refusion fra sin private uddannelsespulje for DGE-deltagelse).

December:
Hvis grupperne ikke har indsendt refusionsskema eller rapport, rykkes der for disse.
Årsrapport udarbejdes på baggrund af gruppernes indsendt årsafslutninger.

ARKIV:
Som vejleder vil du få informationer og korrespondance vedr.
1)   referater fra interne vejledermøder i regionen
2)   programmer og referater fra vejledertræf
3)   korrespondancer til og fra Efteruddannelsesfonden
4)   papirer vedr.  vejlederrollen og din ansættelse.
5)   papirer vedr. materiale på hjemmesiden
6)   papirer vedr. administration af hjemmesiden
7)   tidl. årsrapporter i din region
8)   noter om hvervning til grupper, ex. nynedsatte læger
9)   dit eget timeregnskab (ikke krævet)
10) regnskab over udlæg og administrativ refusion som EUV
11) korrespondancer med gruppelederne og grupperne
12) lister over grupper og deres medlemmer og aktiviteter.
13) noter om gruppernes økonomi og udbetalinger.
14) noter fra tidligere gruppeledertræf
15) noter omkring næste gruppeledertræf
16) KEU = Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget, mødeindkaldelser, referater og bilag.
17) Kvalitetsenheden (her Nord-KAP), korrespondancer
18) projekter, i samarbejde med kvalitetsenheden
19) andre externe projekter, f.ex.  PLP, praksisbesøg….

En del af disse ting vil kunne lægges på hjemmesiden, så man ikke behøver gemme papirer på det.