Nyheder

Email:

Færdige kursusforløb

Alle registrerede grupper tilbydes nu GRATIS at deltage i et kursusforløb – altså 1-3 møder planlagt af efteruddannelsesvejlederne og financieret udenom gruppens egen økonomi. Det at det er et forløb betyder at det er en “pakkeløsning”. Gruppen kan altså IKKE vælge dele af forløbet ud, da forløbet netop er sammensat mhp. at give en bredere indsigt.

Der vil årligt blive tilbudt nogle nye forløb, mens andre vil udgå.

Underviserne er håndplukket og der er samarbejdet om at gøre undervisningen praksisrelevant.

Emnerne er udvagt efter at nogle skal være “oppe i tiden” mens andre hører til de gamle dyder som man altid kan forbedre.

Du kan finde de aktuelle tilbud her.

Rent praktisk:

  • Der er et begrænset antal pladser på hvert forløb fastsat af de enkelte undervisere. Reservation foregår således efter “først-til-mølle” princippet. Hvis din gruppe ønsker at deltage i et forløb kontaktes Joachim Nørmark som vil bekræfte at der fortsat er ledige pladser, hvorefter gruppen selv tager kontakt til underviseren/underviserne og aftaler nærmere om tid og sted.
  • Grupperne skal ikke foretage afregning med underviseren/underviserne, da disse vil blive honoreret direkte fra sekretariatet.
  • Det vil kunne ske at en af efteruddannelsesvejlederne gerne vil deltage i et af møderne mhp. at sparre med underviserne efterfølgende for at sikre en fortsat høj kvalitet.
  • Gruppen kan blive bedt om at evaluere møderne efterfølgende.
  • Møderne (hvis 2 eller 3) skal ligge med 3-8 ugers mellemrum mhp. at optimere udbyttet for deltagerne.
  • Hvis det i oplægget er nævnt at gruppen skal forberede cases eller lign. forventes dette overholdt