- DGE-NORD - http://www.dge-nord.dk -

Gruppeopstart

Oprettelse/igangsættelse af ny gruppe!

Det er vigtigt fra starten at få klarlagt, hvilken gruppe man stiler efter at være medlem af.

Brug disse lister til at inspirere og søg evt. hjælp hos efteruddannelsesvejlederne [1].

Argumenter for efteruddannelse i selvstyrende grupper

Ved sammensætning af en ny gruppe er det en god idé at tale grundigt sammen
om gruppens linie, arbejdsmåde og hensigt:

Tilstræb at gruppen har 6-14 medlemmer i starten og så kan man senere regulere indtag hvis behov.
Små grupper er sårbare overfor afbud.

Uddannelsesgruppens udgangspunkt

Forskellige personligheder

Forskellige uddannelsesbehov

Forskellige kompetancer og erfaringer

Forskellige mål

Forskellige indlæringsveje

Én fælles interesse: At bruge gruppen som afsæt til

Godt begyndt er halvt fuldendt!

Skab klarhed og bevidsthed over:

Ved opstart af ny gruppe vil du have megen glæde af særtrykket fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2000:

”Efteruddannelsesgruppen” af Claes Kjær og Ulrik Lange.

Kom godt fra start

Checkliste

Samarbejdskontrakt

Hvad er formålet med gruppen? Hvilken funktion skal den udfylde?
Hvilke spilleregler gælder for samspillet?

Gruppedeltagernes individuelle mål

Gensidige forventninger

Kvalitetskontrol