Nyheder

Email:

Den nye overenskomst og efteruddannelsen…

Så er der landet en forhandlingsaftale for OK18 på bordet, og den har en del fokus på efteruddannelse. Hovedpointerne, som jeg tolker det, er følgende:

  • Den systematiske efteruddannelse fortsætter stort set uændret. Det er fortsat obligatorisk at deltage 3 dage årligt, og det kan indbringes for samarbejdsudvalget såfremt man ikke deltager. Økonomien er blevet lidt bedre og desuden forenkles refusionssystemet.
    • Den systematiske gruppebaserede efteruddannelse fortsætter, men har fået bedre rammer, idet der nu kan gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste frem til klokken 20. Læs mere om det http://www.dge-nord.dk/?p=1056
  • Den selvvalgte efteruddannelse fortsætter uændret.
  • DGE-grupperne fortsætter uændret. Økonomien er i første omgang uændret, men den er ikke garanteret (idet KEU kan blive reduceret afhængigt af klyngernes udbredning)
  • Klyngerne er et nyt begreb, men det er meget diffust beskrevet. Det må forventes at blive et supplement til de ovenstående men ikke en erstatning. Klyngerne er frivillige at deltage i. Det må forventes at der i løbet af forsommeren kommer mere konkrete udmeldinger vedr. disse.