Nyheder

Email:

Så er overgangen til grupperne.dk næsten fuldt indfaset – er du kommet på?

Grupperne.dk har nu været i luften i en måneds tid, og i store træk er det gået fint. Vi har fået størstedelen af grupperne tilknyttet, og der er sendt rykkere ud til de sidste. Hvis ikke der reageres inden 10/4, vil grupperne risikere at blive lukket.

Udbetaling af gruppens midler er også på trapperne. De vil, som vanligt, blive udbetalt til gruppeleders NEM-konto. De gruppeledere vi ikke har cpr-nummer på vil blive kontaktet og bedt indsende dette via en sikker forbindelse.

Grupperne har fortsat 10.000 kr til rådighed, men det er vigtigt at regnskabet for hele 2024 (også afholdte møder) føres på grupperne.dk såvel som afholdte møder og fremmøde skal registreres derinde. Hvis I glemmer det, vil de få økonomiske konsekvenser for gruppen og deltagerne, så tag og kom i sving 😉

På grupperne.dk er der en opslagstavle, som vil være vores primærer kommunikationskanal fremover. Det vil på sigt blive her nyhedsbreve udsendes, tilbud til grupperne annonceres osv. I en overgangsperiode vil vi dog fortsat opdatere dge-nord.dk

Hvis du ikke er kommet på grupperne.dk endnu, skal du kontakte din gruppeleder og bede om at blive inviteret. Det er vigtigt at du inviteres på den email adresse, som du vil bruge som log-in til grupperne.dk

Hvis du er gruppeleder, bør du kunne logge på grupperne.dk og klikke på “glemt kodeord”
Hvis det ikke fungerer, så kontakt efteruddannelsesvejlederne og vi finder en løsning.

Med venlig hilsen
Maren Brøndberg Østergaard (maren@dadlnet.dk) og Joachim Nørmark (normark@dadlnet.dk)