Nyheder

Email:

Gensidigt praksisbesøg

Gensidigt Praksisbesøg (GP) er en metode til efteruddannelse og kvalitetsudvikling.
To praktiserende læger besøger hinanden i klinikken og “sidder med” på en almindelig arbejdsdag.
Formålet er at være hinandens gensidige konsulenter i at drive almen lægepraksis.

Man skiftes til at være vært og gæst.
Det er værten, som bestemmer dagens fokus og emne.
Det er forbudt gæsten at kommentere noget ud over værtens emner, hvis ikke der anmodes om det.
Det kræver mod at være vært, og det kræver respekt at være gæst.
Der bør ved besøgene være tillid til at kunne vise styrker og svagheder, og lade sig vurdere og få konstruktivt respons.
Tid, åbenhed og motivation er vejen til tillid.
Erfaringer og samtale fra besøget forbliver fortroligt mellem vært og gæst.
Man kan lade hvert besøg vare en halv eller hel arbejdsdag.

Før første besøg aftaler man, hvad værten ønsker i fokus. Det kan f.eks være
– klinikkens arbejdsgange eller indretning
– brug af personale
– Pgr. 100 oplysninger
– journalføring og EDB
– brug af laboratorium
– behandlingsteknikker
– arbejdsrytme.

Når/hvis man svinger godt sammen, kan man i senere besøg gå lidt tættere på:
– ordinationsvaner
– personlig lærings plan, PLP
– relation til patienter
– kommunikation med patienter
– personlig udvikling.

Hvert besøg afsluttes med en afslappet samtale samme dag, over de iagtagelser, som gæsten har gjort.

Hvis man er en gruppe af læger, som har aflagt hinanden parvist besøg som ovenfor beskrevet,
er det af stor værdi at samle grupppen og tale om oplevelsen og erfaringen med GP.
Derimod vil gruppen ikke gå ind på detaljer om, hvad de to har arbejdet med.