Nyheder

Email:

Årsafslutning nærmer sig

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2016, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2017.
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?
Husk at benytte evt. ubrugte midler fra egen efteruddannelseskonto! Se vejledning her

Refusion fra egen efteruddannelseskonto – sidste chance…

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer findes på http://www.dge-nord.dk/?page_id=1015
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Sidste frist er 11/12 og ansøgninger herefter vil ikke kunne blive udbetalt.

Gratis kursustilbud: Vederlagsfri fys - hvem, hvad og hvornår?

Vi oplever alle at blive kontaktet af fysioterapeuten der lige skal bruge en ny henvisning til vederlagsfri fysioterapi – “… og husk nu at sætte kryds i de rigtige felter og send undtagelsesredegørelsen retur…”
Men hvornår er det egentlig at vi skal gøre det, og hvem er målgruppen? Kan de selv vælge fysioterapeut og hvem bestemmer om det er individuelt eller på hold?

Praksiskonsulent for fysioterapi Marianne Kongsgaard Jensen tilbyder hermed at komme ud i grupperne og gøre os klogere på ovenstående og meget mere (se vedhæftede) – vederlagsfrit 😉
Hun kan kontaktes på m.kongsgaard@rn.dk for nærmere aftale.

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftområdet

Nord-KAP tilbyder nu grupperne et spændende dialogmøde om kræftområdet. Mødet er tilrettet de enkelte grupper, og der vil bla. blive diskuteret henvisningsmønstre og -audits.
Tid og sted bestemmer I selv.
Læs mere på vedhæftede invitation

Gratis kursustilbud: Syg, rask eller midt imellem?

Kurset er fuldtegnet. Vil muligvis komme på igen senere på året eller i 2017.
Som praktiserende læge spiller du en central rolle, når personer bliver sygemeldt og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal afklares. Du er med til at afklare muligheder og begrænsninger i forhold til lidelsen samt skånebehovene og udviklingsmuligheder. Men hvad er kravene og mulighederne i lovgivningen? Hvad er ”patientens tarv” egentlig i en sygemeldingssituation? Og hvordan arbejder alle parter – både patient, arbejdsplads og du som læge i retning mod det samme mål?

Vi vil på dette 2-timers møde bla. komme ind på mulighedserklæringens muligheder og begrænsninger, deltidssygemeldinger og frigørelse fra problemfyldte arbejdspladser, men der vil også være mulighed for at diskutere og få sparring på egne oplevede cases.

Det er et gratis tilbud for gruppen.

Underviser: seniorkonsulent Birgitte Poulsen, Virksomhedsnetværket Cabi – bedre arbejde til flere

Gratis kursustilbud: Hjemmefødsler

Hjemmefødsler – Evidens og håndtering
Der er en stigende interesse for hjemmefødsler og særligt det sidste år er der gennemført en markant flere hjemmefødsler.
Hvordan har du det med at dine patienter føder hjemme? Er du bekymret? Opfordrer du til det? Kender du til hvor godt det går? Og hvem bør måske ikke føde hjemme? Har du lyst til at blive opdateret om evidens og statistik omkring hjemmefødsler?.
Alt dette og meget mere (cervixinsufficiens, plukkeveer, hyperemesis, andre ønsker?) kan vi gennemgå på denne mødeaften, som foregår i jordemoderkonsultationen i Aalborg.
Oplægsholdere vil være en blanding af jordemødre og obstetrikere, og programmet tilrettelægges naturligvis efter jeres gruppes ønsker.
Det er et gratis tilbud for gruppen.
Kontakt: Vicechefjordemoder Katrine Corfitz Bønnerup Kildedal, tlf. 9766 3147. kcb@rn.dk

Så skal der årsafsluttes…

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2015, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år.
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?
Husk at benytte evt. ubrugte midler fra egen efteruddannelseskonto! Se vejledning her

Refusion fra egen efteruddannelseskonto

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer behøver ikke udfyldes hvis dette ikke kendes
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Sidste frist er 15/12.

Gratis kursustilbud: Tør du seponere?

Tør du seponere?

– derfor er det svært!

Der findes i dag et hav af behandlingsvejledninger! Kendetegnende for dem alle er, at de lægger op til ordination, men ikke konsekvent tager stilling til, hvornår behandlingen kan overvejes seponeret igen, og hvordan det i givet fald skal gøres. Så hvordan beslutter man at prøve at seponere en aktuel behandling? Nogle har lettere ved at vælge seponering som en mulighed end andre, hvorfor?

På kurset sættes fokus på:

  • problemstillinger, der opstår som følge af de normer for ordination, som vejledningerne skaber
  • personlige karaktertræk, der kan være afgørende for, om den enkelte læge vælger at forsøge seponering eller ej

 

Kursusformen vil være dynamisk og diskuterende. Alle deltagere går hjem med konkrete idéer til og individuelle mål for, hvordan man vil arbejde videre med at implementere ”seponeringstankegangen” i dagligdagen.

Kurset er gratis for gruppen. Kontakt farmaceut i lægemiddelenheden Heidi Kudsk på heidi.kudsk@rn.dk

HASTER: Kan din gruppe hjælpe i januar?

Som nævnt andetsteds, er DGE-ordningen blevet bedt om at hjælpe til med at skabe den systematiske efteruddannelse, der efter planen skal være på skinner fra 1. september 2015.

I den anledning har man brug for 3 grupper, der vil bruge et møde i januar på at arbejde med den systematiske efteruddannelse. Det vil vare ca. 2,5 time og foregå på et almindeligt gruppemøde. Gruppen vil få tilsendt færdigt materiale, hvori der skal krydses af, kommenteres osv. Der er IKKE noget arbejde efterfølgende (altså ikke noget med, at når man rækker fanden en lillefinger…)

Det er således NU I har chancen for at sætte jeres præg på den systematiske efteruddannelse.

Desværre er tidsfristen meget kort, hvorfor jeg gerne vil have en tilbagemelding senest søndag d. 14/12 på joachim@dge-nord.dk