Nyheder

Email:

Refusion fra egen efteruddannelseskonto

Arbejdsgangen vedr. refusion fra egen efteruddannelseskonto er i år ændret en smule.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Efteruddannelse/Efteruddannelsesfonden1/DGE-ordningen/DGE-refusions%20skema_word.doc
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer behøver ikke udfyldes hvis dette ikke kendes
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys PLads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN

Så er det tid til årsafslutning

Året 2013 går på hæld, hvorfor det endnu engang er tid til at indsende årsafslutningen.
Det gøres let på denne side
Årsafslutningen kan først indsendes når gruppen har holdt sit sidste møde og skal indsendes senest 15/12-13.

Ved samme lejlighed kan gruppen registrere sig for næste år, så der udbetales penge til aktiviteterne i 2014. Pengene vil blive udbetalt i løbet af januar/februar måned.

Hvis nogle ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papirform. Gruppeleder bedes derfor kontakte joachim@dge-nord.dk mhp. at få fremsendt papirerne. Arbejdsgangen er lidt tung, men endnu er det ikke muligt at søge dette online.

Skal din DGE-gruppe også have penge næste år?

Kære Gruppeleder
Som du allerede ved, får DGE-grupperne årligt 10.000 kr. til aktiviteter.
Disse penge er IKKE fastsat i overenskomsten, men er en bevilling fra KEU-midlerne.
I forbindelse med evaluering af DGE-ordningen som den fungerer nu, har vi behov for at du hjælper med at udfylde et kort spørgeskema. Det tager kun 3-4 minutter at udfylde, og din evaluering er meget vigtig!
Skemaet lukker i løbet af en uges tid, så skynd dig at få det overstået ;-)

Du finder det på http://www.surveymonkey.com/s/9JYWTWT

MVH

Efteruddannelsesvejlederne

Opdaterede færdige kursusforløb

Der er sket nogle ændringer blandt vores færdige kursusforløb. Nogle er kommet til, andre er slettet og nye er på vej. Find de aktuelle her

Lidt om året der gik...

I 2012 var der 38 aktive DGE-grupper i Nordjylland. De holdt i gennemsnit 7 møder og har i gennemsnit 10 medlemmer. Ca. halvdelen af grupperne er åbne for nye medlemmer. (Hvis du søger gruppe eller jeres gruppe vil på listen over grupper der søger medlemmer, så kontakt efteruddannelsesvejleder Joachim Nørmark. Du kan se listen her)

På listen nedenfor ses de mange emner der er arbejdet med i 2012 – brug den til inspiration.

Achillestendinitis.
ADHD
ADHD
Adhd problematik
Administration
Afsnit for spiseforstyrrelser
Akkreditering af praksis
Akuthåndbogen
Akutte krisereaktioner
Allergi. Kronikere på rejse.
Alloplastik m.m. ortopædkir set.
Almen medicin i praksis
Angst
Angstlidelse
arbejds og socialmedicin
Astmatisk bronkitis
Attester.
Begyndende skizofreni
Behandling og Avanceret genoplivning
Besøg på klinisk fysiologisk afd.
Borderline patienter
Borderlinepersonlighedsforstyrrelser
Bækkenbund
Børn og Motorik (Børn i Bevægelse)
Børnesygdomme + præsentation af vor nye børnelæge, Elise Snitker Jensen
Børns udvikling og vækst, samt ADHD
cardiologi
Case fra dagligdagen
Case stories x 2.
case-gennemgang
Cases
datafangst
Datafangst
definition af gruppen
Den svære samtale
Den ældre pt.
depression
Depression
Depression
Dermatologi (Niels Veien).
Det syge barn / pædiatri
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes udredning
Diagnostiske nødder.
DSAM vejl. Den ældre Patient
døden
Edb
endokrinologi
Erfaring praktiserende ortopædkir.
Etablering
Extern kommunikation
Fejldiagnosticering.
flygtninge
forandringsprocesser
Forhold omkring døden (2 aftener)
Fra polsk læge i Polen til parktiserende læge i Danmark.
Fysioterapi
Fødder
Fødder
Gastroenterologi – dyspepsi
General forsamling.
Generalforsamling med planlægning 2013
Generalforsamling– gruppens situation
Generalforsamling.
genetik
Genoplivning
Gensidig erfaringsudveksling
Gerontopsykiatri.
Gyn/obs -
Gynækologi / Motren Ring
Hjerteinsufficiens.
Hjerterehabilitering på cardiologisk afd. ASS
Hopice
Hud x 2
Hvordan bruger vi psykiatrien bedst
Hypertension / Tom Buur
Hæmatologi (Henrik Gregersen).
Håndtering af utilsigtede hændelser
Incontinens
Incontinens, prolaps, hormonbehandling
Infektionsmedicin
Innovativ medicin, insp. kurus på Cuba
Italiens sundhedsvæsen m.m.
Julefrokost
Julefrokost
Kiropraktik
Kiropraktik
Kirurgi / Mads Mark
Kirurgi i speciallægepraksis (Mads Mark).
kirurgisk speciallægepraksis og samarbejde med samme
Kognetiv terapi
Kognitiv terapi
KOL
Kommunalt samarbejde
Kroniske og langsomt helende sår
Langtidssygemeldte, herunder attester
Lean-princippet
LUTS
LUTS-Prostatacancer
Lægemiddelinteraktioner, bivirkninger
Lægetasken
Lænderygsmerter
Læringsstil
Moderne billeddiagnostik
MRSA
Mødeledelse samt jura omkr. erstatningsret
målsætning
Nakkeudløste smerter
Neuropatiske smerter
Neuropatiske smerter
ny overeenskoms. PLO
ny spec. læge kirugi coloscopi ( mads Mark)
Nyere Psykofarmaka
Når pt. dør
Ortopædkirurgi
Osteoporose / Stig .. fra endo. afd.
overenskomst
overenskomsten
Overgang fra amanuensis til selvstændig.
Palliation
Patientombuddet
Patientombuddet / Lis Haack Olsen
Pensionsforhold
personale og administration
Personaleforhold i almen praksis
personalehåndtering osv.
personlig udvikling
personlighedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelser
planlægning
planlægning af kommende års aktiviteter
Planlægning af studietur til Barcalona
Planlægning af studietur til genoptræningscenter Motebello, Spanien.
planlægningsmøde
Planlægningsmøde
Planlægningsmøde.
polyfarmaci
Polyfarmaci.
praksis udvikling og organisation
Problemstillinger fra praksis, lederrollen,
Projekt hofteartrose
Prøver i praksis
Psykiatri anvendt i almen praksis
Psykiatrisk farmakologi
Psykofarmaka
psykose
Psykosomatiske traumer og behandling heraf
Pædiatri
Pædiatri – praktiserende speciallæge
Pædiatri – vækstproblemer
Pædiatri (Elise Snitker Jensen).
Refluks
Reumatologi / Palle Holck
Rundvisning i Kristian Østergaards nye lægehus i Skørping
Rygsmerter ved rheumatolog
rygsygdomme
samarbejde med apoteker
seksologi
Selvsupervision
Sexologi
Sjældne alvorlige hudlidelser
Skizofreni
skulder
Skulderlidelser
Skulderundersøgelse
Smertebehandling
Smertebehandling
smerter-livssituation Kim Kristensen Grinsted
Socialt arrangement
socialt møde
Sommertur til Sverige (Krebskalas!)
Sorg ved præst på Kamilianergården
stres
Stress
Stress (Annette Engsig).
Stress (psych. Maren Moltsen)
Struktur på dagsprogram / gruppen
Studietur til genoptræningscenter Montebello, Spanien.
Sundhed.dk
supervion af egne patienter
supervision
Supervision af medbragte casesog optagelser
Supervision af pt.
Supervision generalt.
Supervision ved psykolog
Systematisk efteruddannelse
Teoretiske psykiatriske emner
Thyreoidea
Update om D-vitamin og Hypertension
Urin-inkontinens.
Utilsigtede hændelser (UTH)
vidensdeling
voksenadhd
øjensygdomme
øjensygdomme Henrik Vorum
Øjensygdomme (Henrik Vorum).
Øjet
Økonomi
Økonomi ved etablering og vagt

Så er det allerede for sent….

Årsafslutningen havde dead-line 15/12. Der er fortsat en del grupper der ikke har været inde på denne side og få lavet årsafslutning. Det tager kun 5 minutter så vi vil så gerne at de bliver lavet meget snart ;-)

 

God jul fra efteruddannelsesvejlederne

Så er det tid til årsafslutning…

Julefreden er så småt ved at sænke sig over landet, og det betyder at det er ved at være tid for gruppernes årsafslutning.
Årsafslutningen kan først indsendes når gruppen har holdt sig sidste møde og årets udgifter er gjort op, og den skal indsendes senest 15/12.

Den findes på siden her

Husk ved samme lejlighed at registrere gruppen for næste år.

Fremrykket tilmeldingsfrist til gruppeledertræf

Af hensyn til bestilling af forplejning fremrykkes fristen for tilmelding til tirsdag d. 16/10.
Gruppeledertræffet afholdes, som tidligere annonceret

 

TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 16.30-19.30

I LÆGERNES HUS, RØMERSVEJ, AALBORG

 

Tilmelding til Joachim Nørmark på joachim@dge-nord.dk

 

Tilmelding til gruppeledertræf 25. oktober 16.30-19.30

Efterårets gruppeledertræf afholdes, som tidligere annonceret

TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 16.30-19.30

I LÆGERNES HUS, RØMERSVEJ, AALBORG

Vi vil arbejde med begrebet “transfer”, som omhandler, hvordan vi flytter den viden vi tilegner os i gruppen med hjem i klinikken og med ind i dagligdagen.

Emnet er i høj grad relevant for efteruddannelsesgrupperne, men kan også bruges når vi er på kruser i andre sammenhænge og når vi holder kurser internt i klinikken.

Vi vil selvfølgelig også høre nyt fra grupperne, diskutere, hjælpe hinanden med ideer osv. og desuden skal vi forhåbentligt have samlet lidt op fra sidst og høre hvordan det går med den systematiske efteruddannelse.

Der vil blive serveret en let anretning midtvejs.

Tilmelding til Joachim Nørmark på joachim@dge-nord.dk senest onsdag d. 17. oktober.

 

Gruppeledertræf i oktober

Sæt allerede nu kryds i kalenderen TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 16.30-19.30 hvor vi afholder efterårets gruppeledertræf.
Efter sommerferien kommer flere oplysninger om tid, sted og indhold.