Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftområdet

Nord-KAP tilbyder nu grupperne et spændende dialogmøde om kræftområdet. Mødet er tilrettet de enkelte grupper, og der vil bla. blive diskuteret henvisningsmønstre og -audits.
Tid og sted bestemmer I selv.
Læs mere på vedhæftede invitation

Gratis kursustilbud: Vederlagsfri fys - hvem, hvad og hvornår?

Vi oplever alle at blive kontaktet af fysioterapeuten der lige skal bruge en ny henvisning til vederlagsfri fysioterapi – “… og husk nu at sætte kryds i de rigtige felter og send undtagelsesredegørelsen retur…”
Men hvornår er det egentlig at vi skal gøre det, og hvem er målgruppen? Kan de selv vælge fysioterapeut og hvem bestemmer om det er individuelt eller på hold?

Praksiskonsulent for fysioterapi Marianne Kongsgaard Jensen tilbyder hermed at komme ud i grupperne og gøre os klogere på ovenstående og meget mere (se vedhæftede) – vederlagsfrit 😉
Hun kan kontaktes på m.kongsgaard@rn.dk for nærmere aftale.

Gratis kursustilbud: Syg, rask eller midt imellem?

Som praktiserende læge spiller du en central rolle, når personer bliver sygemeldt og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal afklares. Du er med til at afklare muligheder og begrænsninger i forhold til lidelsen samt skånebehovene og udviklingsmuligheder. Men hvad er kravene og mulighederne i lovgivningen? Hvad er ”patientens tarv” egentlig i en sygemeldingssituation? Og hvordan arbejder alle parter – både patient, arbejdsplads og du som læge i retning mod det samme mål?

Vi vil på dette 2-timers møde bla. komme ind på mulighedserklæringens muligheder og begrænsninger, deltidssygemeldinger og frigørelse fra problemfyldte arbejdspladser, men der vil også være mulighed for at diskutere og få sparring på egne oplevede cases.

Det er et gratis tilbud for gruppen.

Underviser: seniorkonsulent Birgitte Poulsen, Virksomhedsnetværket Cabi – bedre arbejde til flere

Årsafslutning nærmer sig

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2016, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2017.
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?
Husk at benytte evt. ubrugte midler fra egen efteruddannelseskonto! Se vejledning her

Refusion fra egen efteruddannelseskonto – sidste chance…

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer findes på http://www.dge-nord.dk/?page_id=1015
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Sidste frist er 11/12 og ansøgninger herefter vil ikke kunne blive udbetalt.

Så skal der årsafsluttes…

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2015, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år.
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?
Husk at benytte evt. ubrugte midler fra egen efteruddannelseskonto! Se vejledning her

Refusion fra egen efteruddannelseskonto

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer behøver ikke udfyldes hvis dette ikke kendes
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Sidste frist er 15/12.

HASTER: Kan din gruppe hjælpe i januar?

Som nævnt andetsteds, er DGE-ordningen blevet bedt om at hjælpe til med at skabe den systematiske efteruddannelse, der efter planen skal være på skinner fra 1. september 2015.

I den anledning har man brug for 3 grupper, der vil bruge et møde i januar på at arbejde med den systematiske efteruddannelse. Det vil vare ca. 2,5 time og foregå på et almindeligt gruppemøde. Gruppen vil få tilsendt færdigt materiale, hvori der skal krydses af, kommenteres osv. Der er IKKE noget arbejde efterfølgende (altså ikke noget med, at når man rækker fanden en lillefinger…)

Det er således NU I har chancen for at sætte jeres præg på den systematiske efteruddannelse.

Desværre er tidsfristen meget kort, hvorfor jeg gerne vil have en tilbagemelding senest søndag d. 14/12 på joachim@dge-nord.dk

Julebrev fra vejlederne

Kære gruppeledere

Året går på hæld, og inden vi får set os om starter et nyt og spændende år!

Som vi har forventet i flere år, blev 2014 året hvor den systematiske efteruddannelse formelt blev vedtaget. I overenskomsten i foråret er det indskrevet, at der fra september 2015 skal tilbydes systematisk efteruddannelse til alle praktiserende læger. Den systematiske efteruddannelse er et supplement til den eksisterende efteruddannelse – altså hverken en erstatning eller et alternativ. Der arbejdes intenst med at få stablet en model på benene, og heldigvis tyder det på at DGE-grupperne kan blive en del af hele set-uppet. Vi forventer at præsentere flere detaljer i løbet af foråret.

Vi ved dog allerede nu, at vi har brug for et par grupper, der vil deres januar-møde på at hjælpe med at justere det oplæg der er udarbejdet. Gruppen vil få tilsendt færdigt materiale, der er lige til at gå til. Se indlæg andetsteds.

De seneste 3-4 år har vi tilbudt grupperne færdige pakker/kurser. De er generelt positivt evalueret og mange har bifaldet ideen, men efterspørgslen har været for nedadgående, og bla. derfor sætter vi dette på bero i 2015 for at kunne bruge vores kræfter på øvrige områder.

Vi har ikke afholdt gruppeledertræf i 2014, men forventer at afholde et i 2015, men datoen og emnet er ikke fastlagt endnu.

Husk at få lavet årsafslutning og registrering af gruppen indenfor de kommende uger, så vi kan få afsluttet 2014 og starte godt op på 2015.

Tak for din indsats for DGE-ordningen i det forgangne år.

 

Med venlig hilsen, glædelig jul og godt nytår!

 

Efteruddannelsesvejlederne

Jens Balle, Søren Olsson og Joachim Nørmark

Årsafslutning kan nu indsendes

Så er de sidste gruppemøder for i år nok snart afholdt, og grupperne bedes indsende årsafslutning.
Det gøres let på denne side
Årsafslutningen kan først indsendes når gruppen har holdt sit sidste møde og skal indsendes senest 20/12-12.

Ved samme lejlighed kan gruppen registrere sig for næste år, så der udbetales penge til aktiviteterne i 2015. Pengene vil blive udbetalt i løbet af januar/februar måned.

Som anført i dette indlæg kan de enkelte gruppedeltagere få udbetalt refusion fra egen efteruddannelseskonto, såfremt den ikke allerede er blevet tømt. Sagsgangen med papirblanket er desværre lidt oldnordisk, og vi håber at der præsenteres en ny i 2015, men som det er nu er der ikke anden vej.

Der er således intet nyt i forhold til tidligere års procedurer – ej heller i forhold til næste års midler. Grupperne får fortsat tildelt op til 10.000 kr. og får suppleret årets forbrug op ved registrering for 2015.