Nyheder

Email:

Temagruppe: Systematisk efteruddannelse / Multimorbiditet

Har du lyst til at tage dele af din systematiske efteruddannelse i en temagruppe, vil jeg forsøge at sammensætte en gruppe med opstart sidst i 2017. Der er plads til 12 personer (skal være PLO’er). Gruppen er selvstyret som andre DGE-grupper.

Læs mere på https://www.plo-e.dk/systematisk-gruppebaseret-efteruddannelse-sge og send en mail til joachim@dge-nord.dk hvis du er interesseret.

Hvis det skal lykkes, kræver det at min. en er uddannet facilitator. Der udbydes kurser i PLO-regi. Kurserne er gratis og der er forhøjet refusionstakst (4500 kr) for deltagelse.

Gratis kursustilbud: Forberedelse til salg

Går du med overvejelser om at afvikle din praksis inden for de kommende år, og vil du gerne have hjælp til afklaring og proces for afvikling?
Nord-POL tilbyder en workshop med fokus på det, at afvikle en praksis og skabe overblik over de forskellige faser forud for et salg.

Workshoppen varer 2 timer og er delt op i to dele. Første del omhandler afklaring (Hvad er mine ønsker?, Hvornår er jeg klar?, Hvad skal jeg indstille mig på?, Hvad skal jeg ændre?), mens anden del fokuserer på de forskellige faser i forbindelse med et salg (kontaktpersoner, salgsopstilling, tidsplan osv.)

Kontakt udviklingskonsulent Camilla Ulfkjær Østergaard på c.oestergaard@rn.dk eller tlf. 23 47 49 52 for yderligere oplysninger eller tilmelding.

OBS: Det kan være at der er grupper, hvor det kun er et få-tal der er interesseret i denne workshop. Derfor er der mulighed for et “opsamlingsheat” ved senere lejlighed. Send en mail til Camilla og skriv at du er interesseret i at komme “på venteliste” og du vil blive kontaktet når der er nok til at lave et hold.

Systematisk efteruddannelse i gruppen?

Som tidligere annonceret i PLO’rientering, er det nu muligt at gennemføre systematisk efteruddannelse i DGE-grupper. For at gruppen kan gennemføre det, skal der være mindst en facilitator i gruppen. Facilitator er ikke (nødvendigvis) gruppelederen og der må meget gerne være flere facilitatorer i gruppen. Der er fortsat enkelte ledige pladser på facilitatorkurset der afholdes i Viborg d. 12. oktober. Deltagelse er gratis og honoreres til høj refusionstakst, så det er bare med at få tilmeldt sig!

Du kan læse mere om systematisk efteruddannelse på plo-e.dk

Gratis kursustilbud: Luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabehandling

Den danske regering har netop udsendt en ”National handlingsplan for antibiotika til mennesker”, som indeholder tre mål – to af disse henvender sig primært til almen praksis; de praktiserende læger skal reducere forbruget af antibiotika, samt ordinere færre bredspektrede antibiotika.
Spørgsmålet er, hvordan disse mål bedst opnås?
Aktuelle undervisningsseance byder på en opdatering af rationel diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis – med fokus på håndtering af patienter med symptomer på akut otitis media samt akut rhinosinuit.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i nyligt indsamlede APO-data fra almen praksis i Region Nordjylland.

Underviser: Malene Plejdrup Hansen, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Aalborg
Universitet.

Tid og sted aftales med Malene

Gratis kursustilbud: Knæsmerter hos unge og voksne

Knæsmerter er hyppigt forekommende hos både unge og voksne. Hos de yngre er typiske diagnoser forreste knæsmerter og Osgood Schlatter, hvor den hyppigste årsag til knæsmerter hos den ældre patient er artrose. Traumer ses i alle aldre.

Vi vil i denne undervisning se på knæproblemer i et livsperspektiv illustreret gennem nogle cases. Der vil indgå diagnostik herunder undersøgelsesteknik samt behandling.

Undervisere: Michael Skovdal Rathleff og Martin Bach Jensen, Forskningsenheden for almen praksis, Aalborg

Tid og sted aftales med Michael

Gratis kursustilbud: Effektive arbejdsgange

Nord-POL arbejder med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis, og tilbyder en 2 timers workshop med fokus på effektivisering.
Ud fra relevante cases vil I blive instrueret i, hvordan I kan kortlægge jeres arbejdsgange og nå frem til konkrete forbedringsforslag, som kan implementeres i jeres praksis.
Workshoppen målrettes den enkelte DGE – gruppe og faciliteres af to Nord-POL konsulenter. Se mere om tilbuddet i vedhæftede invitation.

Gruppe søges til smerte-møde

Smertegruppen under Nord-KAP er ved at udvikle et DGE-møde omkring smertebehandling med hovedfokus på non-farmakologi. Vi søger en gruppe der vil prøve konceptet af på et møde i maj eller juni.
Gruppen skal selv afholde og afvikle mødet, men der vil være en observatør med fra planlægningsgruppen til at justere indholdet og formen. Gruppen vil få udleveret de nødvendige materialer (USB-stik med videoer, opgaver mv) samt en drejebog.

Derfor: Hvis din gruppe skal holde møde i maj eller juni og har lyst til at være prøvekaniner (og bleve bedre til smertebehandling ved samme lejlighed), så kontakt Niels Skibsted på niels.kristian@rn.dk

Systematisk efteruddannelse i din gruppe?

Som annonceret via PLO’rientering, kommer nu muligheden for at tage systematisk efteruddannelse i DGE-gruppen. Der bliver udviklet kurser med video- og papirmaterialer, cases, ekspertkommentarer, debatoplæg osv og en helt færdig drejebog som gruppen skal bruge. Første kursus der udbydes er omkring multimorbiditet, og skal løbe over 4 mødeaftener.
For at gruppen kan deltage, kræves at en uddannes facilitator. Kurset er gratis og honoreres med den høje takst (4500 kr.) Første kursus afvikles 8. juni.
Læs mere om det på http://plo-e.dk

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftområdet

Nord-KAP tilbyder nu grupperne et spændende dialogmøde om kræftområdet. Mødet er tilrettet de enkelte grupper, og der vil bla. blive diskuteret henvisningsmønstre og -audits.
Tid og sted bestemmer I selv.
Læs mere på vedhæftede invitation

Gratis kursustilbud: Vederlagsfri fys - hvem, hvad og hvornår?

Vi oplever alle at blive kontaktet af fysioterapeuten der lige skal bruge en ny henvisning til vederlagsfri fysioterapi – “… og husk nu at sætte kryds i de rigtige felter og send undtagelsesredegørelsen retur…”
Men hvornår er det egentlig at vi skal gøre det, og hvem er målgruppen? Kan de selv vælge fysioterapeut og hvem bestemmer om det er individuelt eller på hold?

Praksiskonsulent for fysioterapi Marianne Kongsgaard Jensen tilbyder hermed at komme ud i grupperne og gøre os klogere på ovenstående og meget mere (se vedhæftede) – vederlagsfrit 😉
Hun kan kontaktes på m.kongsgaard@rn.dk for nærmere aftale.