Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

Der fortælles om ULRUS generelt –hvornår undersøgelsen er relevant i forhold til
rygforløbsprogrammerne, og hvornår man tager den i anvendelse og ikke mindst, hvornår den ikke
er relevant, om eksklusionskriterier m.m. Desuden orientering om tilbagemelding til egen læge.

Formålet med den udvidede lænderygundersøgelse – ULRUS er:

 • At fremme at patienter med lænderygtilstande ikke udvikler kronicitet
 • At fastholde patienters arbejdsmarkedstilknytning i størst muligt omfang
 • At give patienten en individuel afklaring og forståelse for egen situation samt redskaber til selvaktivering og egen-indsats
 • At give den praktiserende læge et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i
  udredningsfasen med komplicerede lænderygtilstande med en efterfølgende
  udredningsrapport til lægen

ULRUS-fysioterapeuten vil gennemgå undersøgelsen på mødet og der bliver en kort
demonstration som vil vise, hvilke elementer den omfattet og hvad de rent differentialdiagnostisk
siger. Endelig bliver der mulighed for spørgsmål.

 

Undervisere:

Praksiskonsulent på fysioterapiområdet Marianne Kongsgaard
ULRUS-certificeret fysioterapeut Henriette Frost Falborg

For aftale kontaktes Marianne Kongsgaard på m.kongsgaard@rn.dk

Systematisk efteruddannelse om aftenen

Nu udbydes et ganske begrænset antal pladser på systematisk efteruddannelse om aftenen.
Det foregår i smågrupper med højst 12 deltagere efter SGE-konceptet.
Det er gratis* og du får fuld refusion for tabt arbejdsfortjeneste (2250 kr. pr. aften)

Aktuelt udbydes:
Multimorbiditet v. Per Buchholtz (Aalborg): Onsdagene: 21/11, 28/11, 5/12 og 12/12
Den ældre patient v. Thomas Bjørnshave (Aalborg): Tirsdagene: 23/10 og 27/11

Alle foregår kl. 16-20

Tilmelding efter “først til mølle” til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk)

*Gratis for dig, da det koster 1200 kr. per møde (hhv. 2 og 4 møder) men du får det samme refunderet fra din særlige konto for systematisk efteruddannelse.

Gratis kursustilbud: Workshop om risikobaseret tilsyn

Nord-KAP tilbyder en workshop om risikobaseret tilsyn, som skal hjælpe almen praksis i Nordjylland med at forberede sig og være klar til et potentielt risikobaseret tilsyn.
Workshoppen indeholder viden om hvad der sker fra, at praksis har modtaget varslingsbrev til processen er overstået, udfordrende målepunkter og hjælp til at forberede jer på tilsyn.
Kontakt Udviklingskonsulent Anne Sofie Mørk Puggaard på annpug@rn.dk eller 2013 8587.

Så skal der årsafsluttes

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2017, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2018. (Udbetaling sker ikke før det er endeligt afgjort hvad konsekvensen af den nye overenskomst bliver vedr. disse midler. Derfor kan det ske at udbetalingen kommer i rater)
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?

Nyt facilitatorkursus

PLO-E har annonceret to nye facilitatorkurser, så hvis du overvejer at gennemføre systematisk efteruddannelse i din gruppe (ellers starte en ny til formålet) så kan du komme gratis på kursus i marts. Se mere på https://plo-e.dk/facilitatorkursus-sge

Læs mere om systematisk efteruddannelse i din gruppe her

Gratis kursustilbud: Smertepatienter og non-farmakologisk behandling

Kroniske smerter er en kompleks størrelse. Kroniske smertepatienter, som søger hjælp i praksis, har ofte
komplekse psykosociale problemstillinger, og løsningen er sjældent lige for. Hvordan kan man hjælpe disse
patienter?

Formålet med dette efteruddannelsestilbud, er at vise forskellige metoder, der kan bruges til at hjælpe patienter
med kroniske smerter. Materialet består af en PowerPoint præsentation med videomateriale, som følger en
smertepatient igennem konsultationer i almen praksis og Tværfagligt Smertecenter.

Undervisningen er selvstyret, hvilket giver dig og din DGE-gruppe mulighed for at bruge undervisningen på jeres
præmisser og når det passer jer. Læs mere om tilbuddet og tilmelding her.

Tilbuddet er udviklet af Nord-KAPs smertegruppe. Læs mere om smerteprojektet her.

Refusion fra egen efteruddannelseskonto - sidste chance nærmer sig

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer hedder 15-81-7 + gruppens unikke nummer, der kan findes her
3: Sender skemaet senest 28/11-17: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Der gives følgende beløb:
Møder på hverdage med start kl. 15 eller tidligere: 1150 kr.
Møder på hverdage med start efter kl. 15. eller i weekender: 600 kr.

Vi er blevet hacket…

Tirsdag d. 17/10 er det lykkes en robot at oprettet et indlæg her på siden og udsende et nyhedsbrev. Jeg beklager naturligvis besværet, men det har heldigvis ikke yderligere konsekvenser og der er ikke virus eller “scam” i det, såvel som der ikke er opsnappet email adresser eller andre personlige data. MVH Joachim

Fortsat ledige pladser på systematisk efteruddannelse

Der er fortsat ledige pladser på de kommende kurser:

Børn og unge i praksis (sep, okt og dec 2017)

Den diagnostiske proces (nov, dec 2017)

Den ældre patient (10. oktober 2017)

Den døende patient (30. januar 2018)

Den nye overenskomst og efteruddannelsen…

Så er der landet en forhandlingsaftale for OK18 på bordet, og den har en del fokus på efteruddannelse. Hovedpointerne, som jeg tolker det, er følgende:

 • Den systematiske efteruddannelse fortsætter stort set uændret. Det er fortsat obligatorisk at deltage 3 dage årligt, og det kan indbringes for samarbejdsudvalget såfremt man ikke deltager. Økonomien er blevet lidt bedre og desuden forenkles refusionssystemet.
  • Den systematiske gruppebaserede efteruddannelse fortsætter, men har fået bedre rammer, idet der nu kan gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste frem til klokken 20. Læs mere om det http://www.dge-nord.dk/?p=1056
 • Den selvvalgte efteruddannelse fortsætter uændret.
 • DGE-grupperne fortsætter uændret. Økonomien er i første omgang uændret, men den er ikke garanteret (idet KEU kan blive reduceret afhængigt af klyngernes udbredning)
 • Klyngerne er et nyt begreb, men det er meget diffust beskrevet. Det må forventes at blive et supplement til de ovenstående men ikke en erstatning. Klyngerne er frivillige at deltage i. Det må forventes at der i løbet af forsommeren kommer mere konkrete udmeldinger vedr. disse.