Nyheder

Email:

Gruppeopstart

Oprettelse/igangsættelse af ny gruppe!

Det er vigtigt fra starten at få klarlagt, hvilken gruppe man stiler efter at være medlem af.

Brug disse lister til at inspirere og søg evt. hjælp hos efteruddannelsesvejlederne.

Argumenter for efteruddannelse i selvstyrende grupper

 • Du bliver selv ansvarlig for at identificere behov, mål og metode
 • Giver større motivation og engagement
 • Du profiterer af andres viden, erfaring og perspektiv
 • Du får flere forståelser og synsvinkler af/på en problemstilling
 • Du får et klima, der understøtter og stimulerer din læreproces
 • Du indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde – en hjælp til at holde fast
 • Styrkelse af sociale kontakter og øget selverkendelse
 • Uudnyttede ressourcer mobiliseres og inddrages

Ved sammensætning af en ny gruppe er det en god idé at tale grundigt sammen
om gruppens linie, arbejdsmåde og hensigt:

 • er der bestemte emner, man ønsker at prioritere
 • vil man køre klassiske emner inden for medicin, kirurgi, pædiatri
 • eller vil man arbejde psykodynamisk med konsultationsproces, samtaleteknik, personlig udvikling
 • eller vil man …….
 • vil man selv stå for undervisningen, eller søge eksterne lærere
 • vil man benytte sponsorering/puljemidler/egenbetaling
 • vil man på rejser/ekskursioner
 • hvordan vælges gruppeleder og evt. kasserer

Tilstræb at gruppen har 6-14 medlemmer i starten og så kan man senere regulere indtag hvis behov.
Små grupper er sårbare overfor afbud.

Uddannelsesgruppens udgangspunkt

Forskellige personligheder

 • Type, temperament, selvtillid
 • Motivation, tænkemåde, holdning
 • Interesser, aversioner

Forskellige uddannelsesbehov

Forskellige kompetancer og erfaringer

Forskellige mål

 • Faglige
 • Sociale
 • Personlige

Forskellige indlæringsveje

Én fælles interesse: At bruge gruppen som afsæt til

 • At blive klogere
 • Lære nyt
 • Ændre adfærd
 • Dække behov

Godt begyndt er halvt fuldendt!

Skab klarhed og bevidsthed over:

 • Hvorfor er det en god idé at netop vi sidder her?
 • Hvorfor lige os?
 • Hvad går samværet egentlig ud på?
 • Hvad skal der komme ud af det?
 • Hvordan måler vi om vi lykkes?
 • Hvad forventer vi af hinanden?
 • Hvordan skal vi bruge hinanden?
 • Hvilke spilleregler gælder her?
 • Hvordan vil vi nå vores mål – metoder?
 • Hvordan afgør vi om vi er på ret kurs?

Ved opstart af ny gruppe vil du have megen glæde af særtrykket fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2000:

”Efteruddannelsesgruppen” af Claes Kjær og Ulrik Lange.

Kom godt fra start

Checkliste

 • Er gruppens idégrundlag og formål kendt og accepteret af alle?
 • Er der formuleret spilleregler for gruppens samspil?
 • Er der aftalt planlagt genforhandling?
 • Er der udtalte, klare forventninger mellem gruppens medlemmer?
 • Er der udtalte, klare forventninger mellem medlemmer og gruppeleder?
 • Er det klarlagt hvorledes det uddannelsesmæssige resultat opgøres?
 • Har hvert enkelt gruppemedlem formuleret egne uddannelsesmål?
 • Har vi talt om på hvilke punkter samarbejdet kan gå galt (fælles opmærksomhedsfelter)?
 • Har vi talt om og aktivt besluttet os for, hvilke pædagogiske metoder, vi vil anvende for at nå målene?

Samarbejdskontrakt

Hvad er formålet med gruppen? Hvilken funktion skal den udfylde?
Hvilke spilleregler gælder for samspillet?

 • Når der skal træffes beslutninger
 • Når uenigheder og konflikter opstår
 • Når vi holder møder sammen
 • Når arbejdsopgaverne skal fordeles
 • Når/hvis en bliver gået for nær
 • Når ……

Gruppedeltagernes individuelle mål

 • Navn
 • Mål/delmål (delmål er realistiske, målbare, relevante og konkrete)

Gensidige forventninger

 • Fra gruppeleder til gruppedeltagere
 • Fra gruppedeltagere til gruppeleder
 • Fra gruppedeltager til gruppedeltager

Kvalitetskontrol

 • Senest efter * antal gruppemøder foretages evaluering af forløbet (fagligt indhold og gruppeproces)