Nyheder

Email:

Links - Lokale

Basislisten Nordjylland, med anbefalinger til medicinvalg.

Center for Kompetence Udvikling, CKU i Aalborg,  se Sundhedsfagligt Videncenter = SUVI længere nede.

Videncenter for DEMENS i Nordjylland.    Demensportalen afvikles 2009, se i stedet Kronikerenheden længere nede.   
DAISY studie
= Danish Alzheimer Intervention Study.

Evaluering af lægelig VIDERE-uddannelse i Nordjylland. For uddannelsessøgende læger og deres vejledere mm.

Forskningens Hus ved Aalborg Sygehus. Går du med en forsker i maven?

Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Universitet.

Institut for Almen Medicin, Århus Universitet.

Kronikerenheden under Nord-KAP

Lægeforeningen Nordjylland

Medicinsk Bibliotek, Litteratursøgning, Aalborg Sygehus, flot service til alle læger i regionen.
Bemærk ikke mindst linkene til PubMed og DEFNet.
Tidsskrifter og Databaser, DeffNet.  Danske regioners tilbud, fælles licens for medarbejdere.

Medicinprofilen.   2009:  For læger og borgere, adgang via digital signatur.

Nord-KAP er Kvalitetsudviklingsudvalgets daglige instans, med det formål at formidle samarbejde og igangsætte/koordinere nye initiativer på området.

Alle regionernes kvalitetsenheder omtalt af DAK-E.  
KVEAP
= Kvalitetsenheden i Region Hovedstaden.

Region Nordjylland Regioner i Danmark

Praktiserende Lægers Organisation, PLO – se LAEGER.DK, > Lægeforeningen > PLO

Praksisinformation Nordjylland Forløbsbeskrivelser, kliniske vejledninger, konsulenter og arkiv for nyhedsmail.

Praksiskonsulenter i Nordjylland.    Praktiserende læger, som er kontaktpersoner for hospitalsafdelinger, kommuner mm.

Praksispersonale  efteruddannelse til almen praksis.   Nord-KAP’s tilbud.

Praksisportalen.     Stillingsopslag og køb/salg vedr. almen praksis.

RIV-Danmark – oversigts hjemmeside.

Sundhedsfagligt Videncenter, SUVI i Aalborg, tidl. CKU.   I tæt samarbejde med Region Nordjylland.

Uddannelsesguiden, for nybagte studenter. Læs om 2000 uddannelser i Danmark.

Utilsigtede hændelser i almen praksis.   Registrering og forebyggelse.

Vejledninger brugt af forskellige afdelinger i sekundærsektoren.  Nyt fra juni 2008.

Videreuddannelsesudvalget for yngre læger i Nordjylland