Nyheder

Email:

Links - Globale

Efteruddannelsesfond for praktiserende læger – “Fonden“, det er noget med penge i.  Fonden administrerer praktiserende lægers centrale pulje til efteruddannelse, godkender kurser mm.

DSAM = Dansk Selskab for Almen Medicin gør meget i uddannelse.  Medlemsblad E-Practicus

DAK-E,  Den Almenmedicinske Kvalitetsenhed

Dansk Selskab for Akutmedicin DASEM, oprettet 2008.

Datatilsynet.dk med info om regler og muligheder

Epidata software til statistik og illustration.    Shareware?

Forskningsenhederne for Almen Praksis

Forsknings- og Innovationsstyrelsen.  Har bla. udgivet “Vejledning i God Videnskabelig Praksis” inden for flere fag (54 sider PDF, 25.02.2009).

Forum for Yngre Almenmedicinere FYAM, tilknyttet DSAM

International Udveksling for Yngre Almenmedicinere.    Tag nogle dage i en udenlandsk praksis.

Den gode medicinske afdeling, et nationalt kvalitetsudviklingsprojekt.  Måske med inspiration til almen praksis?

IKAS,  Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Institut for Rationel Farmakoterapi giver gode råd om præparatvalg mm.

Fødevarestyrelsen, om mad og sundhed i bred betydning.

ICPC-kodning i almen praksis, vejledning på SUNDHED.DK, skrevet af læger i Kbh’s amt.

16th Nordic Congress of General Practice København 13 – 15. maj 2009.

Klinisk Ledelse, Dansk Selskab for.      Mest tiltænkt sygehusvæsenet, men med guldkorn om teknologi og stresshåndtering mm.

Kongresser i den store verden, læge Allan Pelch er ekspert.

Kristelig Lægeforening et forum for drøftelse af etik og tro.

Kvalitetsreform Regeringens reklame for planlagte reformer i den offentligelsektor.  Man går endog ind for større arbejdsglæde.

Lægernes Uddannelsesforening. Kurser i ind- og udland.

Lægemiddelstyrelsen

MEDIBOX er, et tilbud fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Masser af information, når man er abonnent.

MEDICINSK HUMOR,    Dansk selskab for;             Nordisk selskab for;

NIP, det Nationale Indikatorprojekt, Århus.

NICE guidelines i klinisk praksis og samfund, National Institute of Health and Clinical Excellence, Manchester.

Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet. Sponsorering og reklame, hvad må man?

Patientforsikringen.

PDA og læger,  tips til købere og brugere af håndholdte computere.

PRAKSISPORTALEN,  køb og salg af praksis, ledige vikariater i Norden mm.

PRAKSISBØRSEN,  UFL’s sted fra januar 2009.      SENIOR-VIKAR – opslag via ugeskriftet.

Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond PLU, relateret til DSAM.

PREP-kurser kommunikation og kriseløsning for parforhold, afholdes også lokalt.

PSYKIATRI

Angstforeningen
Distriktspsykiatri
mest for medarbejdere  
Landsindsatsen mod angst

OCD-foreningen

Psykiatrifonden

PsykNet
To psykiateres hjemmeside med information om psykiatri. Links på PsykNet’s hjemmeside.
Psykologer i Danmark
Dansk Psykologforening.   
SAKT
Selskab for Adfærds- og Kognitiv terapi.         
SIND

Studenterrådgivningen
Ministeriel hjemmeside med rådgivning.

Psykiatrifondens Virksomhedsordning, et tilbud hen mod bedre arbejdsmiljø.

SKUP afprøver og vurderer laboratorieudstyr til brug i praksissektoren.

Stressbarometer En kommerciel hjemmeside om stress og stress-forebyggelse.

Stud.med, en side for medicinstuderende.

Sundhed.dk, den store officielle sundhedsside. Brug søgefeltet oppe til højre på SUNDHED.DK.

Sundhedskvalitet.dk,   regeringens forsøg på at evaluere og udstille sygehusenes faglige kvalitet.

Sundhedsvæsenets Rapportsystem,  noget med utilsigtede hændelser.

Telemedicin A/S.     Et emne, som kan blive tiltagende aktuelt i almen praksis.

Nordic Telemedicine Association Faglig forening for udvikling af telemedicin i norden.

ÆgteskabsDialog, ret krævende weekendkursus i kommunikation for (vel)-fungerende ægtepar.