Nyheder

Email:

Nyhedsbrev til DGE-gruppeledere januar 2024

Nedenstående er sendt til alle DGE-gruppeledere 25. januar.


Kære gruppeleder

Grupperne.dk

Som vi tidligere har fortalt, kommer der til marts et IT-system til at hjælpe grupperne.

Systemet bliver utvivlsomt en stor forbedring ift. det nuværende ikke-system.

I Grupperne.dk kan grupperne oprette deres møder, registrere deltagere, søge refusion og kommunikere internt og med efteruddannelsesvejlederne. Det betyder blandt andet, at gruppemedlemmer vil få deres møderefusion løbende og ikke som nu, hvor det kun er årligt.

Samtidigt understøtter systemet, at I kan føre jeres regnskab deri og derved kan undgå rod omkring kvitteringer osv. Når regnskabet føres i systemet, betyder det også, at I slipper for at blive udtrukket til stikprøvekontrol. Derfor bliver det obligatorisk for alle grupper at føre regnskabet i systemet. Til gengæld vil I blive ved med at have de samme gode og frie rammer omkring økonomien som I er vant til. Mere om det senere.

Systemet går i luften 1. marts og lige omkring det tidspunkt bliver du som gruppeleder inviteret til at oprette dig som bruger og aktiverer gruppen. Du får en mail når det er klar, og deri vil også den videre arbejdsgang blive beskrevet.

Vi ville naturligvis gerne, at systemet havde været klar fra årsskiftet, men så hurtigt går det ikke med IT. Det betyder, at I først får udbetalt jeres midler til gruppen efter 1. marts. I mellemtiden må I selv lægge ud samt føre regnskab og fremmøde “på papir”. Disse data skal I sidenhen indtaste, men det vil blive en ganske overskuelig opgave 😉

Personskifte

Som det måske er nogle bekendt, er Tina Molbo stoppet i NordKAP. En ny forventes ansat i løbet af foråret, men indtil videre skal I kontakte efteruddannelsesvejlederne ved spørgsmål.

SGE

Mange grupper er begyndt at tage systematisk efteruddannelse gruppebaseret, men det kræver at der er mindst en godkendt facilitator i gruppen. Næste kursus er tirsdag d. 8. oktober i Aalborg. Det er gratis at deltage. Find det på plo-e.dk

Desuden udbyder vi 18-19. april to forskellige to-dages SGE-forløb hvor efteruddannelsesvejlederne faciliterer processen. Der er fortsat enkelte pladser tilbage og tilmeldingsfristen er om få dage.

Hverdagspsykiatri: https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=114007

Patienten med mange samtidige sygdomme: https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=114009

Prik gerne til dine gruppemedlemmer og hør om nogle har lyst til at tage med.

Husk at I altid er velkommen til at kontakte vejlederne, hvis I føler at gruppen er kørt fast, hvis I har spørgsmål eller har behov for inspiration.

Med venlig hilsen

Maren Brøndberg Østergaard (maren@dadlnet.dk) og Joachim Nørmark (normark@dadlnet.dk)