Nyheder

Email:

Evaluering

Evaluering i efteruddannelsesgrupper er nødvendig, for at gruppen kan udvikle sig.

Man kan ikke udvikle sig, hvis ikke man kender sit eget behov.

Efter mødet skulle det gerne være klart

  • hvordan var det faglige udbytte?
  • fungerede programmet (tid nok osv)?
  • hvordan var underviseren som underviser?

Det enkleste er at spørge rundt i forsamlingen, om det var en god aften, men det giver ikke noget sammenligneligt svar.

Vi foreslår at bruge en mere struktureret metode, f.eks:

“Skriv i 5 minutter”

Hvad har gjort særligt indtryk?
Skriv på et stykke papir i 5 minutter, du ”må ikke flytte blyanten fra papiret”. Bare skriv og skriv, efterfølgende kan du udvælge 2 punkter blandt hele teksten.
Alle deltagernes 2 hovedpunkter præsenteres (siges højt).
“Delerunde, 10 minutter”

10-minutters struktureret snak rundt om bordet:

  • Fik vi talt om/gjort det, vi skulle?
  • Hvad gjorde vi, som var godt ved dette møde?
  • Hvad gjorde vi, som var mindre godt?
  • Hvad skal vi gøre anderledes næste gang?
  • Hvordan fungerede rollerne (gruppeleder, mødeleder, deltager… )

( fra ”Efteruddannelsesgruppen” af Claes Kjær og Ulrik lange, MPL særtryk 2000).
Uddannelsesgruppe Nord’s skema

God til en årlig (og anonym) vurdering af gruppens relevans og dynamik.

Skemaet kan findes her
En anden gruppes skema med numerisk evaluering og fri kommentar.

Simpelt skema til brug efter hvert møde. Kan hentes her
“Snebold”

Bruges bedst ved mellemstore arrangementer og møder men kræver både tid og fysiske rammer.

Man starter alene:   Hver deltager noterer om et givet emne (efter refleksion) f.eks. 4 udsagn, som man finder vigtigst (her f.eks. de fire vigtigste emner for et godt arbejdsmiljø).
Når dette er gjort, går man sammen to og to, forelægger for hinanden, hvad man har noteret.
Når dette er gjort skal de to sammen blive enige om et antal (f. eks 4) udsagn.
Der kan selvsagt være udsagn, som er ens for de to, men i princippet kan man komme ud for at skulle ”koge” 8 udsagn ned til 4.

Herefter ruller snebolden videre: man slås sammen til 4 mandsgrupper, Hvert par fremlægger sine 4 punkter, og efter uddybning og diskussion skal gruppen blive enig om de 4 vigtigste punkter, altså yderligere indkogning af den efterhånden koncentrerede fond.

Snebolden ruller videre til 8 mands grupper; hver møder med 4 udsagn, man kan nu f.eks stramme opgaven og kræve enighed om kun 3 udsagn.

Så kan snebolden næppe blive større, men det kan da prøves ved at samle to 8-mands grupper til 16.

Værdien ved denne metode er blandt andet, at man dykker dybere og dybere i det, man er blevet enige om. Vigtige budskaber gentages (og forstærkes dermed) flere gange under denne proces. Og så er det da meget skægt, at man i princippet kan rulle en snebold så langt, at en stor gruppe når til fælles enighed om få (ideelt ét) fælles udsagn!
De vigtigste budskaber fra dette møde.

Ved afslutning af mødet får underviser mundkurv på, men han bliver i lokalet.

Herefter skal hele forsamlingen i plenum nævne de vigtigste budskaber, som de tager med hjem fra mødet.
Typisk 5-10 budskaber.  Disse budskaber skrives ned, og gruppen prioriterer dem:  de vigtigste først.

Arket kan renskrives og udleveres som referat fra mødet.
“Min mening om dette møde, gruppen og mig selv”

Et stort skema, hvor mødeleder på forhånd kan plukke relevante spørgsmål.
Dette er godt til den halvårlige revurdering af gruppens funktion.

Skemaet kan hentes her
Årlig evaluering

Det er vigtigt at udføre en årlig evaluering, så gruppen udvikler sig i den retning, vi ønsker og har brug for.

Man kan bruge et struktureret skema som udgangspunkt for en mundtlig debat.

Skemaet kan hentes her