Nyheder

Email:

Årsafslutning

Fra 2018 er der ny procedure.
Der skal indsendes et excel-ark til Tina Molbo senest 10. december.
Det kan findes her: Grupperegistrering

Alle grupper skal udfylde et skema – også selv om ingen medlemmer ønsker refusion eller er berettiget til det.

Følgende udfyldes i skemaet:
Gruppenavn, antal medlemmer, forbrugt beløb i år, om gruppen er åben eller lukket for nye medlemmer (de gule felter)
Alle gruppemedlemmers navne og medlemsnummer
Medlemsskab (PLO, YL, andet)
Om refusion ønskes til praksiskonto, privatkonto (nem-konto) eller refusion ej ønskes. (Jeg anbefaler at refusion ønskes)
Om registrering i logbog ønskes (Jeg anbefaler at det ønskes)

Øverst skal alle mødedatoer indtastes og der sættes “x” om det er før kl. 15 eller efter kl. 15 (der er forskel i refusionstaksten)
Nedenfor skrives lidt om emnet/underviser
Der krydses af hvem der har deltaget.

Nederst kan des ses hvor mange der har været til det enkelte møde.
Yderst til højre kan de ses hvor mange dag- og aftenmøder den enkelte har været til.

Kun det ene ark (“Grupperegistrering”) skal udfyldes. De øvrige (“Data til indsendelse” og “mellemregninger”) skal lades urørt.

Skemaet er “låst” så der kan kun skrives i relevante celler.
Når det er udfyldt, gemmes det og sendes til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest 10/12. Kommer det senere vil medlemmerne ikke kunne få deres refusion, da udbetalinger fra fonden for almen praksis stopper til nytår