Nyheder

Email:

Årsafslutning

Fra 2018 er der ny procedure.
Der skal indsendes et excel-ark til Tina Molbo senest 10. december.
Det kan findes her:Grupperegistrering 2023

Alle grupper skal udfylde et skema – også selv om ingen medlemmer ønsker refusion eller er berettiget til det.

Følgende udfyldes i skemaet:
Gruppenavn, antal medlemmer, forbrugt beløb i år, om gruppen er åben eller lukket for nye medlemmer (de gule felter)
Alle gruppemedlemmers navne og medlemsnummer
Medlemsskab (PLO, YL, andet)
Om refusion ønskes til praksiskonto, privatkonto (nem-konto) eller refusion ej ønskes. (Vi anbefaler at refusion ønskes)
Om registrering i logbog ønskes (Vi anbefaler at det ønskes)

Øverst skal alle mødedatoer indtastes, tidspunkt, emne, underviser samt om det var et SGE-møde, DGE-møde eller “almindeligt” møde

Der krydses af hvem der har deltaget.

Nederst kan der ses hvor mange der har været til det enkelte møde.

Når det er udfyldt, gemmes det og sendes til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest 10/12. Kommer det senere vil medlemmerne ikke kunne få deres refusion, da udbetalinger fra fonden for almen praksis stopper til nytår