Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud - Nord-KAP

Alle nedenstående tilbud er lavet i samarbejde med Nord-KAP. Det er gratis for grupperne at deltage, men der er begrænset antal pladser så det er “først til mølle”.

Tid og sted aftales med den enkelte oplægsholder jf. beskrivelserne på den enkelte side.

Aktuelle tilbud:

“Mine symptomer”

Dialogmøde om kræftpatienter

“Det gode arbejdsliv” – om trivsel

Fra ansat til selvstændig – særligt for yngre læger

Møder og MUS

Ultralyd i almen praksis – en introduktion