Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud - Nord-KAP

Alle nedenstående tilbud er lavet i samarbejde med Nord-KAP. Det er gratis for grupperne at deltage, men der er begrænset antal pladser så det er “først til mølle”.

Tid og sted aftales med den enkelte oplægsholder jf. beskrivelserne på den enkelte side.

Aktuelle tilbud:

Dialogmøde om kræftpatienter

ULRUS – Udvidet LændeRyg UnderSøgelse

Forberedelse til salg

Overbelastningsskader i senerne

Mindre kniv, når hoften er stiv!

Effektive arbejdsgange

Vederlagsfri fys – hvem, hvad og hvornår?

Smertepatienter og non-farmakologisk behandling