Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Fra ansat til selvstændig

Fra ansat til selvstændig
Workshoppen har til formål at klæde deltagerne på til at kunne træffe de rigtige valg ift. praksiskøb. Vi kommer omkring emner som praksistyper & organisering, personligheds- & ledelsestyper, kompetencer & værdier og hvad man stiller op med sine bekymringer og spørgsmål, når man vil nedsætte sig i praksis.

Tilbuddet er især målrettet yngre almenmedicinere – nynedsatte eller “tæt på”
Kontakt Camilla Østergaard på c.oestergaard@rn.dk