Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: ”Møder & MUS”

Formålet med workshoppen er at gøre deltagerne bevidste om, hvordan de kan skabe en god mødekultur i deres praksis, hvor møder får funktion af effektive styrings– og arbejdsredskaber. Vi vil have fokus på mødeledelse, mødestruktur og rollefordeling, målrettet møder i praksis. Derudover vil vi involvere deltagerne i, hvordan de får noget værdifuldt ud af medarbejderudviklingssamtaler mv.

Kontakt Camilla Østergaard på c.oestergaard@rn.dk