Nyheder

Email:

Tilbud til grupper

Styrket indsats til familier, hvor børn er pårørende

Denne workshop præsenterer konkrete handlemuligheder og redskaber til praktiserende læger, der møder familier, hvor en forælder har psykisk sygdom og hvor børnene derfor er pårørende.

Vi præsenterer bl.a. forskningsprojektet VIA Family 2.0, som afprøver en forebyggende helhedsorienteret og tværfaglig indsats til familier, hvor en forælder har psykisk sygdom. 

Workshoppen belyser de helbredsrisici og sociale konsekvenser, som børnene som pårørende kan stå overfor. Derudover præsenterer vi konkrete redskaber, som de praktiserende læger kan anvende i deres møde med disse familier, samt eksisterende tilbud og handle- og henvisningsmuligheder.

Workshoppen henvender sig til læger, som møder børn, der viser tegn på mistrivsel, hvor en forælder har eller har haft psykisk sygdom, eller i situationer, hvor patienten med psykisk sygdom også er forælder.

Varighed 2 timer.

Læs mere om VIA Family 2.0: www.viafamily.dk og om Center for Pårørende: https://psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/center-for-paaroerende

Kontakt: Signe Heuckendorff s.heuckendorff@rn.dk


Fyraftensmøde med Tværfagligt Smertecenter

Der inviteres til fyraftensmøde for DGE-grupper med Tværfagligt Smertecenter (TSC).

Sted: Fyraftensmødet kan foregå i jeres lokalområde eller i vores lokaler Nybrogade 16, 3. sal, 9000 Aalborg.

Formål: at styrke samarbejdet mellem henvisende læger og TSC, samt øge kendskabet til TSC og dets behandlingsindsatser.

Program af ca 1 times varighed:

  • Velkomst og præsentation
  • Henvisningskriterier og målgruppen
  • Resultater fra PAIN DATA 2019 – 2023 (national database)
  • Et typisk behandlingsforløb
  • Hvilke behandlingsmetoder anvendes?
  • Er der særlige ønsker til undervisning medicinering/medikamina aftales det forud.
  • Erfaringsudveksling og dialog

Fyraftensmødet kan bookes ved at kontakte cheflæge Ivan Bo Nielsen, i.nielsen@rn.dk eller ring til sekretariatet på tlf. 97 66 20 30 hverdage kl. 8 – 14.


Fyraftensmøder på Rehabiliteringscenter for Flygtninge 

Der inviteres til fyraftensmøde for DGE-grupper på Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF).

Formålet er at styrke samarbejdet mellem henvisende læger og RCF, samt øge kendskabet til RCF og dets behandlingsmetoder.

Til stede på mødet vil være psykolog, fysioterapeut og psykiater fra RCF. Der vil blive serveret en sandwich, samt kaffe, the og vand.

Vi forestiller os, at mødet placeres fra kl. 17, hvori gennemgangen fra os vil vare ca. en time, hvorefter I har mulighed for at fortsætte med jeres dagsorden.

 Program:
Velkomst

Kort oplæg vedr. RCF:
* Hvem tilhører målgruppen? 
* Hvilke behandlingsmetoder anvendes? 
* Hvilke behandlingsmetoder anvendes? 
* Overvejelser ifbm. henvisning for at lette sagsgangen.

Rundvisning
* Behandlerrum
* Sanserum – med mulighed for afprøvning
* Have

Erfaringsudveksling og dialog vedr. medicinering v. psykiater Eszter Kulhay

Eventuelle spørgsmål

Sandwich

Fyraftensmødet kan bookes ved at kontakte leder Tonie Bunch Bertelsen på tlf. 97 64 55 14 eller mail tbb@rn.dk. Sammen finder vi et tidspunkt, som passer jer.