Nyheder

Email:

Tilbud til grupper

Fyraftensmøder på Rehabiliteringscenter for Flygtninge 

Der inviteres til fyraftensmøde for DGE-grupper på Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF).

Formålet er at styrke samarbejdet mellem henvisende læger og RCF, samt øge kendskabet til RCF og dets behandlingsmetoder.

Til stede på mødet vil være psykolog, fysioterapeut og psykiater fra RCF. Der vil blive serveret en sandwich, samt kaffe, the og vand.

Vi forestiller os, at mødet placeres fra kl. 17, hvori gennemgangen fra os vil vare ca. en time, hvorefter I har mulighed for at fortsætte med jeres dagsorden.

 Program:
Velkomst

Kort oplæg vedr. RCF:
* Hvem tilhører målgruppen? 
* Hvilke behandlingsmetoder anvendes? 
* Hvilke behandlingsmetoder anvendes? 
* Overvejelser ifbm. henvisning for at lette sagsgangen.

Rundvisning
* Behandlerrum
* Sanserum – med mulighed for afprøvning
* Have

Erfaringsudveksling og dialog vedr. medicinering v. psykiater Eszter Kulhay

Eventuelle spørgsmål

Sandwich

Fyraftensmødet kan bookes ved at kontakte leder Tonie Bunch Bertelsen på tlf. 97 64 55 14 eller mail tbb@rn.dk. Sammen finder vi et tidspunkt, som passer jer.