Nyheder

Email:

Registrering af nye grupper

Når en ny gruppe oprettes, skal den registreres hos PLO. Send en mail til joachim@dge-nord.dk med følgende oplysninger:

  • Ønsket gruppenavn
  • Navn på gruppeleder
  • Navn og medlemsnummer i lægeforeningen på alle medlemmer
  • om gruppen er åben (her plads til flere medlemmer)

Din gruppe vil i løbet af en måneds tid (dog tidligst i februar i det år der søges for) få tilsagn om midler i henhold til retningslinierne her
For at en gruppe er berettiget til at modtage det fulde tilskud skal den lade sig registrere i løbet at først kvartal.
Hvis din gruppe tidligere er registreret, skal den IKKE registreres igen.