Nyheder

Email:

Ansøgning og udbetaling

Gruppens økonomi kan deles i to:

 • Et tilskud til gruppen på max. 10.000 kr. årligt. Læs nedenfor
 • Refusion for deltagelse i møder. Gælder kun PLO’er. Trækkes fra egen efteruddannelseskonto. Læs mere på PLO’s hjemmeside.

Reglerne for udbetaling af gruppetilskud:

 • Gruppen får, ved at lade sig registrere, ret til 10.000 kr. som skal bruges til efteruddannelse
 • Pengene udbetales til gruppelederens NEM-konto kort efter registrering
  (Det er ikke muligt at få udbetalt pengene til andet en gruppelederens NEM-konto)
 • Gruppen skal sidst på året indsende en lille årsrapport/mødeprotokol

Proceduren er simpel:

 • Før gruppen kan få udbetalt penge skal de lade sig registrere her
  • Registrering skal ske senest i løbet af første kvartal
 • Gruppen indsender IKKE bilag
 • Sidst på året (inden 10/12) indsendes en årsrapport som findes her

Ang. bilag

Der skal sidst på året via hjemmesiden indsendes en årsrapport. I denne skal bla. oplyses hvor mange penge gruppen har brugt.

Gruppelederen indsender ikke originalbilag, men opbevarer dem i 5 år.

Såfremt gruppen ikke har brugt alle pengene vil der blive modregnet i næste års udbetaling. Dog er der nu en to-års frist på at bruge midlerne.
Hvis gruppen opløses eller ikke søger midler det kommende år skal differencen tilbagebetales.

De penge der overføres til gruppelederen er altså skattefri såfremt der indsendes årsrapport med oplysninger om forbrug der modsvarer det udbetalte beløb.

Retningslinier
Grupperne bestemmer selv hvordan de vil administrere deres midler og kan frit vælge at medlemmerne indbetaler yderligere til gruppen.
Gruppemøderne må IKKE være helt eller delvis sponsorerede.
Midlerne skal bruges på efteruddannelse og aktiviteter i forbindelse hermed.
Ubrugte midler skal tilbageføres som nævnt ovenfor. Midlerne skal benyttes indenfor 2 år.
Grupper udgør typisk 6-15 medlemmer og afholder som minimum 4-6 møder årligt.
Grupper skal holdes adskilt fra klynger. Der kan være overlap af medlemmer, men møder kan ikke holdes med overlap.

Læs mere om gruppelederens ansvar her

Brug for hjælp?
Det er Tina Molbo fra Nord-KAP der står for det rent praktisk med udbetaling og lign, så hvis du har spørgsmål kan hun kontaktes på tlf. 2910 0240 eller mail tina.molbo@rn.dk

Hvis du har andre spørgsmål er det efteruddannelsesvejlederne du skal kontakte