Nyheder

Email:

Genoplivning - hjælp til trængte grupper

DGE grupper er autonome. Medlemmerne bestemmer selv gruppens mål, program og metode.

Det går oftest vældig godt.
Disse velfungerende grupper finder oftest (via denne hjemmeside) støtte i tilbudene til gruppelederen og i DGE-puljen (se “Gruppeøkonomi”).

Nogle grupper får i en periode behov for at ændre kurs eller metode, for ikke at gå i stå og miste sine medlemmer.
Her kan vejlederne tilbyde hjælp, først via samtale med gruppelederen, senere evt. ved fremmøde i gruppen.

Den trængte gruppe kan tilbydes
–  hjælp til analyse af problemet.
–  klarlægning af medlemmernes ønsker og behov
–  hjælp til at lægge en ny strategi
–  hjælp til bedre planlægning
–  hjælp til mere spændende og aktiverende pædagogik
–  hjælp til bedre evaluering
–  hjælp til bedre økonomi
–  støtte og inspiration til gruppelederen
–  you name it.

Efteruddannelsesvejlederne vil “stå på hovedet” for at hjælpe grupperne.