Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: “Mine Symptomer”

ET DIGITALT VÆRKTØJ TIL PATIENTER MED LÆNGEREVARENDE SYMPTOMER

Når patienter kommer igen og igen pga. deres fysiske symptomer kan du gøre hverdagen lettere for både dem og dig selv ved at sætte ind tidligt.

Et nyt internetbaseret program, Mine Symptomer, hjælper patienterne til selv at gøre en indsats imellem konsultationerne og øger deres forståelse af, hvad der bidrager til at vedligeholde eller mindske deres symptomer.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan introducere programmet og på en let og konstruktiv måde hjælpe dine patienter med længerevarende, fysiske symptomer. Vi introducerer det internetbaserede behandlingsprogram, som både bidrager med forklaringer på symptomer og med redskaber til at skabe forandring i hverdagen.

Programmets målgruppe er patienter med mange og ofte diffuse/vage symptomer, der endnu ikke har fået stillet en diagnose. Patienterne kan være under udredning for somatisk eller psykisk sygdom, eller de kan være i risiko for at udvikle en funktionel lidelse.

Seniorforsker Marianne Rosendal fra forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus tilbyder grupperne et gratis møde mht. indblik i selvhjælpsprogrammet Mine Symptomer, så du ved, hvad det indeholder. Derudover bliver du opdateret på den nyeste viden om håndtering af længerevarende symptomer og non-specifikke faktorers/placeboeffekters betydning i behandlingen. Målet er, at du bliver bedre til at formidle og bruge denne viden i mødet med patienten og i forhold til at lave en handleplan sammen med patienten.

Kontakt Marianne på marose@rm.dk og aftal nærmere