Nyheder

Email:

Ultralyd i almen praksis – en introduktion

Ultralyd bruges i stigende omfang i almen praksis. Der er ifm OK22 igangsat et stort studie, hvor implementeringen af brug af ultralyd afprøves på 250 praktiserende læger. Det anslås at ultimo 2023 vil ca. 20% af danske praktiserende læger være ultralydsbrugere. Det forventes at ultralydkompetencer indskrives i curriculum for en kommende almenmedicinsk uddannelse og på medicinuddannelsen på bl.a. AAU har det fået en større rolle herunder i faget almen medicin.

Har I lyst til at blive introduceret til at bruge en ultralydsscanner? Ved dette aftensmøde får I en kort introduktion til nogle enkle scanninger og mulighed for at scanne på hinanden. Der er tale om en appetizer til at scanne, og man skal således ikke forvente at have kompetence til selvstændigt at scanne bagefter. I kan læse mere om scanning i almen praksis på https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sundhedsoplysning/sundhedsoplysning/ultralyd-i-almen-praksis/

Mødet vil foregå ved Lægeklinikken Vestergade Sæby, hvor der er kursuslokaler med lejer og scannere til rådighed.

Kontakt: Martin Bach Jensen, mbj@dadlnet.dk, tlf. 2515 4519