Nyheder

Email:

Grupperne har mange muligheder...

Husk at DGE-grupper har mange gode efteruddannelsestilbud!


Først og fremmest er der gruppens “almindelige” egne møder, hvor I selv planlægger form og indhold. I står selv for afvikling, honorering af undervisere, booking af lokaler, forplejning osv. Gruppen modtager årligt 10.000 kr i tilskud og pengene kan bla. gå til disse aktiviteter. Deltagerne kan få 2000 kr. i efteruddannelseshonorar (tidligere kendt som “refusion for tabt arbejdsfortjeneste”) pr. møde, hvis indholdet er fagligt og møder varer min. 2 timer. Pengene trækkes fra egen konto i fonden.

Grupperne kan også tage systematisk efteruddannelse. Der findes et fint koncept der hedder SGE, hvor gruppen får færdige kursusmaterialer, cases, filmklip mv. Læs mere på plo-e.dk
Det kræver at gruppen har en uddannet facilitator.
Du kan få refusion på 2250. kr pr. møde á 3 timers varighed og mødet tæller med i de 3 obligatoriske kursusdage årligt.

Et nyere koncept, der minder om SGE er DGE-moduler. De kan findes på plo-e.dk og et møde varer 3 timer. Det kræver ligeledes en facilitator og du kan få 2000 kr. i refusion pr. møde. DGE-moduler er pr. marts 2023 blevet gratis for grupperne.

Efteruddannelsesvejlederne udbyder i samarbejde med forskellige andre instanser, bla. forskningsenheden for Almen Praksis eller Nord-KAP nogle gratis “hyldevarer”. De kan findes på dge-nord.dk
Her gælder samme regler for refusion som ved de “almindelige” møder.

Af og til er der andre aktører der melder sig på banen med tilbud. De kan findes på dge-nord.dk men er ikke kvalitetssikret af efteruddannelsesvejlederne.

Nogle grupper er supervisionsgrupper. De har selv aftalt møder med en supervisor og arbejder ud fra forskellige teknikker. Disse grupper får også 10.000 kr. årligt men da det beløb sjældent dækker udgiften, vil der ofte være en vis egenbetaling i sådanne grupper. Gruppemøder kan søges refunderes på samme måde som de øvrige DGE-møder med 2000. kr. pr. møde, der varer min. 2 effektive timer.