Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftpatienter

Nord-KAP vil gerne tilbyde din DGE gruppe et besøg, hvor vi drøfter de forskellige problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis. 

Vi har ved tidligere dialogmøder haft fokus på den tidlige diagnostik, men går nu videre med kræftpatienten der har fået stillet diagnosen. 

Læs mere om mødet, tilmelding mv her