Nyheder

Email:

Flere penge til efteruddannelsen...

Som et led i at få “pengene ud at arbejde”, har man i Fonden for almen praksis besluttet at ændre på nogle væsentlige området ift. vores efteruddannelse. Detaljerne kan findes på PLO’s hjemmeside, men nogle at hovedtrækkene er:

  • Taksten for “refusion for tabt arbejdsfortjeneste” hæves fra 2600 kr. til 4000 kr. pr. dag
  • Fremover tildeles årligt 20.200 kr. årligt til kurser mod 15.800 kr. hidtil
  • Der udbetales refusion for tabt arbejdsfortjeneste til læger, hvis personale deltager på godkendte KOL og DM2 kurser (max. 1 pr år)
  • Det tildeles midler til regionerne, så vi også i 2020 kan afholde Nordjysk Praksisdag.
  • Systematisk efteruddannelse berøres ikke af udmøntningen. Det er fortsat et overenskomstmæssigt krav at deltage i systematisk efteruddannelse 3 dage årligt. Honoreringen er fortsat højere end for den selvvalgte efteruddannelse og kursusafgift mv, trækkes fra en separat konto, og påvirker derfor ikke muligheden for at deltage i selvvalgt efteruddannelse.

DGE-grupperne, herunder deres interne økonomi og muligheder for refusion, er uændret.