Nyheder

Email:

Refusion fra egen efteruddannelseskonto - sidste chance nærmer sig

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer hedder 15-81-7 + gruppens unikke nummer, der kan findes her
3: Sender skemaet senest 28/11-17: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Der gives følgende beløb:
Møder på hverdage med start kl. 15 eller tidligere: 1150 kr.
Møder på hverdage med start efter kl. 15. eller i weekender: 600 kr.

Vi er blevet hacket…

Tirsdag d. 17/10 er det lykkes en robot at oprettet et indlæg her på siden og udsende et nyhedsbrev. Jeg beklager naturligvis besværet, men det har heldigvis ikke yderligere konsekvenser og der er ikke virus eller “scam” i det, såvel som der ikke er opsnappet email adresser eller andre personlige data. MVH Joachim

Fortsat ledige pladser på systematisk efteruddannelse

Der er fortsat ledige pladser på de kommende kurser:

Børn og unge i praksis (sep, okt og dec 2017)

Den diagnostiske proces (nov, dec 2017)

Den ældre patient (10. oktober 2017)

Den døende patient (30. januar 2018)

Den nye overenskomst og efteruddannelsen…

Så er der landet en forhandlingsaftale for OK18 på bordet, og den har en del fokus på efteruddannelse. Hovedpointerne, som jeg tolker det, er følgende:

  • Den systematiske efteruddannelse fortsætter stort set uændret. Det er fortsat obligatorisk at deltage 3 dage årligt, og det kan indbringes for samarbejdsudvalget såfremt man ikke deltager. Økonomien er blevet lidt bedre og desuden forenkles refusionssystemet.
    • Den systematiske gruppebaserede efteruddannelse fortsætter, men har fået bedre rammer, idet der nu kan gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste frem til klokken 20. Læs mere om det http://www.dge-nord.dk/?p=1056
  • Den selvvalgte efteruddannelse fortsætter uændret.
  • DGE-grupperne fortsætter uændret. Økonomien er i første omgang uændret, men den er ikke garanteret (idet KEU kan blive reduceret afhængigt af klyngernes udbredning)
  • Klyngerne er et nyt begreb, men det er meget diffust beskrevet. Det må forventes at blive et supplement til de ovenstående men ikke en erstatning. Klyngerne er frivillige at deltage i. Det må forventes at der i løbet af forsommeren kommer mere konkrete udmeldinger vedr. disse.

Temagruppe: Systematisk efteruddannelse / Multimorbiditet

Har du lyst til at tage dele af din systematiske efteruddannelse i en temagruppe, vil jeg forsøge at sammensætte en gruppe med opstart sidst i 2017. Der er plads til 12 personer (skal være PLO’er). Gruppen er selvstyret som andre DGE-grupper.

Læs mere på https://www.plo-e.dk/systematisk-gruppebaseret-efteruddannelse-sge og send en mail til joachim@dge-nord.dk hvis du er interesseret.

Hvis det skal lykkes, kræver det at min. en er uddannet facilitator. Der udbydes kurser i PLO-regi. Kurserne er gratis og der er forhøjet refusionstakst (4500 kr) for deltagelse.

Gratis kursustilbud: Forberedelse til salg

Går du med overvejelser om at afvikle din praksis inden for de kommende år, og vil du gerne have hjælp til afklaring og proces for afvikling?
Nord-POL tilbyder en workshop med fokus på det, at afvikle en praksis og skabe overblik over de forskellige faser forud for et salg.

Workshoppen varer 2 timer og er delt op i to dele. Første del omhandler afklaring (Hvad er mine ønsker?, Hvornår er jeg klar?, Hvad skal jeg indstille mig på?, Hvad skal jeg ændre?), mens anden del fokuserer på de forskellige faser i forbindelse med et salg (kontaktpersoner, salgsopstilling, tidsplan osv.)

Kontakt udviklingskonsulent Camilla Ulfkjær Østergaard på c.oestergaard@rn.dk eller tlf. 23 47 49 52 for yderligere oplysninger eller tilmelding.

OBS: Det kan være at der er grupper, hvor det kun er et få-tal der er interesseret i denne workshop. Derfor er der mulighed for et “opsamlingsheat” ved senere lejlighed. Send en mail til Camilla og skriv at du er interesseret i at komme “på venteliste” og du vil blive kontaktet når der er nok til at lave et hold.

Systematisk efteruddannelse i gruppen?

Som tidligere annonceret i PLO’rientering, er det nu muligt at gennemføre systematisk efteruddannelse i DGE-grupper. For at gruppen kan gennemføre det, skal der være mindst en facilitator i gruppen. Facilitator er ikke (nødvendigvis) gruppelederen og der må meget gerne være flere facilitatorer i gruppen. Der er fortsat enkelte ledige pladser på facilitatorkurset der afholdes i Viborg d. 12. oktober. Deltagelse er gratis og honoreres til høj refusionstakst, så det er bare med at få tilmeldt sig!

Du kan læse mere om systematisk efteruddannelse på plo-e.dk

Gratis kursustilbud: Luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabehandling

Den danske regering har netop udsendt en ”National handlingsplan for antibiotika til mennesker”, som indeholder tre mål – to af disse henvender sig primært til almen praksis; de praktiserende læger skal reducere forbruget af antibiotika, samt ordinere færre bredspektrede antibiotika.
Spørgsmålet er, hvordan disse mål bedst opnås?
Aktuelle undervisningsseance byder på en opdatering af rationel diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis – med fokus på håndtering af patienter med symptomer på akut otitis media samt akut rhinosinuit.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i nyligt indsamlede APO-data fra almen praksis i Region Nordjylland.

Underviser: Malene Plejdrup Hansen, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Aalborg
Universitet.

Tid og sted aftales med Malene

Gratis kursustilbud: Knæsmerter hos unge og voksne

Knæsmerter er hyppigt forekommende hos både unge og voksne. Hos de yngre er typiske diagnoser forreste knæsmerter og Osgood Schlatter, hvor den hyppigste årsag til knæsmerter hos den ældre patient er artrose. Traumer ses i alle aldre.

Vi vil i denne undervisning se på knæproblemer i et livsperspektiv illustreret gennem nogle cases. Der vil indgå diagnostik herunder undersøgelsesteknik samt behandling.

Undervisere: Michael Skovdal Rathleff og Martin Bach Jensen, Forskningsenheden for almen praksis, Aalborg

Tid og sted aftales med Michael

Gratis kursustilbud: Effektive arbejdsgange

Nord-POL arbejder med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis, og tilbyder en 2 timers workshop med fokus på effektivisering.
Ud fra relevante cases vil I blive instrueret i, hvordan I kan kortlægge jeres arbejdsgange og nå frem til konkrete forbedringsforslag, som kan implementeres i jeres praksis.
Workshoppen målrettes den enkelte DGE – gruppe og faciliteres af to Nord-POL konsulenter. Se mere om tilbuddet i vedhæftede invitation.