Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Overbelastningsskader i senerne

Overbelastningsskader i senerne (f.eks. Achilles, patella, rotator-cuff) er en hyppig årsag til lægekonsultation. Denne aften vil være et brush-up på diagnostisk, differential diagnostik samt introduktion til hvordan vi bedst kan støtte patientens egen-håndtering gennem øvelser og vejledning.

Underviser: Michael Skovdal Rathleff misr@hst.aau.dk

Gratis kursustilbud: Mindre kniv, når hoften er stiv!

Hvad kan patienten fejle og hvad kan vi/de gøre for at bedre det uden involvering af ortopædkirurgen. Der vil være fokus på opdeling af hoftediagnoserne herunder undersøgelsesteknik samt behandlingsforslag.

Underviser: Professor, reumatolog Jens Lykkegaard Olesen jlo@rn.dk

Vigtigt: Årsafslutning nærmer sig...

Så nærmer endnu et nytår sig, og det betyder at det er tid at afslutte DGE-gruppens regnskab.
I år er der nogle ændringer i måden vi sender data videre til PLO, hvilket betyder, at skemaet er noget anderledes. Dette medfører både fordele og ulemper. Læs nedenfor hvis du vil vide hvorfor. (Men hvis du er ligeglad og bare udfylder skemaet og sender det til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) inden d. 10/12 er det også helt fint!)

Baggrund: Traditionelt har gruppernes medlemmer kunnet søge refusion fra egen efteruddannelse, men processen har været tung. Det er foregået på papir og givet en masse tastearbejde. Det har samtidigt betydet at en masse læger ikke søger refusion, og pengene fra egen konto “forsvinder”. En del læger “snyder altså sig selv” ved ikke at søge.

Fordele: Den nye registrering sendes videre til PLO, som HELT AUTOMATISK tildeler de enkelte læger den refusion de har krav på, såfremt der er penge på kontoen. Man kan altså trygt søge refusion, uanset om man ikke kan huske om der er flere penge på kontoen eller ej. Der er altså ikke noget at tabe!
Desuden kan man få registreret sin gruppedeltagelse i den elektroniske logbog, så man får et bedre overblik over egen efteruddannelse og samtidigt viser omverdenen at der foregår en masse god efteruddannelse lokalt.
Derfor vil jeg opfordre til at man både krydser ja til “ønsker refusion” og til “Logbog”

Ulemper: Den nye registrering minder mere om en gammeldags “protokol”. De enkelte møders datoer, starttidspunkter og deltagere skal registreres for at den korrekte refusion kan udbetales. Der SKAL anføres medlemsnumre i lægeforeningen (det er et seks-cifret til uden “d” foran) og der er ikke en kontrol. Det betyder, at hvis nummeret er forkert udbetales der ingen penge!

Husk:
Skemaet udfyldes af ALLE grupper. (Også grupper kun bestående af YL’er) da det samtidigt danner grundlag for næste års tildeling af de 10.000 kr.

Følgende udfyldes i skemaet:
Gruppenavn, antal medlemmer, forbrugt beløb i 2018, om gruppen er åben eller lukket for nye medlemmer (de gule felter)
Alle gruppemedlemmers navne og medlemsnummer
Medlemsskab (PLO, YL, andet)
Om refusion ønskes til praksiskonto, privatkonto (nem-konto) eller refusion ej ønskes. (Jeg anbefaler at refusion ønskes)
Om registrering i logbog ønskes (Jeg anbefaler at det ønskes)

Øverst skal alle mødedatoer indtastes og der sættes “x” om det er før kl. 15 eller efter kl. 15 (der er forskel i refusionstaksten)
Nedenfor skrives lidt om emnet/underviser
Der krydses af hvem der har deltaget.

Nederst kan des ses hvor mange der har været til det enkelte møde.
Yderst til højre kan de ses hvor mange dag- og aftenmøder den enkelte har været til.

Kun det ene ark (“Grupperegistrering”) skal udfyldes. De øvrige (“Data til indsendelse” og “mellemregninger”) skal lades urørt.

Skemaet er “låst” så der kan kun skrives i relevante celler.
Når det er udfyldt, gemmes det og sendes til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest 10/12. Kommer det senere vil medlemmerne ikke kunne få deres refusion, da udbetalinger fra fonden for almen praksis stopper til nytår)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark (joachim@dge-nord.dk)

Gratis kursustilbud: Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

ULRUS – Udvidet LændeRyg UnderSøgelse

Der fortælles om ULRUS generelt –hvornår undersøgelsen er relevant i forhold til

rygforløbsprogrammerne, og hvornår man tager den i anvendelse og ikke mindst, hvornår den ikke

er relevant, om eksklusionskriterier m.m. 

ULRUS-fysioterapeuten vil gennemgå undersøgelsen på mødet og der bliver en kort

demonstration som vil vise, hvilke elementer den omfattet og hvad de rent differentialdiagnostisk

siger. Endelig bliver der mulighed for spørgsmål.

 

Kontakt:

Praksiskonsulent på fysioterapiområdet Helene Povlsen h.povlsen@rn.dk

Systematisk efteruddannelse om aftenen

Nu udbydes et ganske begrænset antal pladser på systematisk efteruddannelse om aftenen.
Det foregår i smågrupper med højst 12 deltagere efter SGE-konceptet.
Det er gratis* og du får fuld refusion for tabt arbejdsfortjeneste (2250 kr. pr. aften)

Aktuelt udbydes:
Multimorbiditet v. Per Buchholtz (Aalborg): Onsdagene: 21/11, 28/11, 5/12 og 12/12
Den ældre patient v. Thomas Bjørnshave (Aalborg): Tirsdagene: 23/10 og 27/11

Alle foregår kl. 16-20

Tilmelding efter “først til mølle” til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk)

*Gratis for dig, da det koster 1200 kr. per møde (hhv. 2 og 4 møder) men du får det samme refunderet fra din særlige konto for systematisk efteruddannelse.

Gratis kursustilbud: Workshop om risikobaseret tilsyn

Nord-KAP tilbyder en workshop om risikobaseret tilsyn, som skal hjælpe almen praksis i Nordjylland med at forberede sig og være klar til et potentielt risikobaseret tilsyn.
Workshoppen indeholder viden om hvad der sker fra, at praksis har modtaget varslingsbrev til processen er overstået, udfordrende målepunkter og hjælp til at forberede jer på tilsyn.
Kontakt Udviklingskonsulent Anne Sofie Mørk Puggaard på annpug@rn.dk eller 2013 8587.

Så skal der årsafsluttes

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2017, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2018. (Udbetaling sker ikke før det er endeligt afgjort hvad konsekvensen af den nye overenskomst bliver vedr. disse midler. Derfor kan det ske at udbetalingen kommer i rater)
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?

Nyt facilitatorkursus

PLO-E har annonceret to nye facilitatorkurser, så hvis du overvejer at gennemføre systematisk efteruddannelse i din gruppe (ellers starte en ny til formålet) så kan du komme gratis på kursus i marts. Se mere på https://plo-e.dk/facilitatorkursus-sge

Læs mere om systematisk efteruddannelse i din gruppe her

Gratis kursustilbud: Smertepatienter og non-farmakologisk behandling

Kroniske smerter er en kompleks størrelse. Kroniske smertepatienter, som søger hjælp i praksis, har ofte
komplekse psykosociale problemstillinger, og løsningen er sjældent lige for. Hvordan kan man hjælpe disse
patienter?

Formålet med dette efteruddannelsestilbud, er at vise forskellige metoder, der kan bruges til at hjælpe patienter
med kroniske smerter. Materialet består af en PowerPoint præsentation med videomateriale, som følger en
smertepatient igennem konsultationer i almen praksis og Tværfagligt Smertecenter.

Undervisningen er selvstyret, hvilket giver dig og din DGE-gruppe mulighed for at bruge undervisningen på jeres
præmisser og når det passer jer. Læs mere om tilbuddet og tilmelding her.

Tilbuddet er udviklet af Nord-KAPs smertegruppe. Læs mere om smerteprojektet her.

Refusion fra egen efteruddannelseskonto - sidste chance nærmer sig

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer hedder 15-81-7 + gruppens unikke nummer, der kan findes her
3: Sender skemaet senest 28/11-17: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Der gives følgende beløb:
Møder på hverdage med start kl. 15 eller tidligere: 1150 kr.
Møder på hverdage med start efter kl. 15. eller i weekender: 600 kr.