Nyheder

Email:

Vigtigt: Årsafslutning nærmer sig...

Så nærmer endnu et nytår sig, og det betyder at det er tid at afslutte DGE-gruppens regnskab.
I år er der nogle ændringer i måden vi sender data videre til PLO, hvilket betyder, at skemaet er noget anderledes. Dette medfører både fordele og ulemper. Læs nedenfor hvis du vil vide hvorfor. (Men hvis du er ligeglad og bare udfylder skemaet og sender det til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) inden d. 10/12 er det også helt fint!)

Baggrund: Traditionelt har gruppernes medlemmer kunnet søge refusion fra egen efteruddannelse, men processen har været tung. Det er foregået på papir og givet en masse tastearbejde. Det har samtidigt betydet at en masse læger ikke søger refusion, og pengene fra egen konto “forsvinder”. En del læger “snyder altså sig selv” ved ikke at søge.

Fordele: Den nye registrering sendes videre til PLO, som HELT AUTOMATISK tildeler de enkelte læger den refusion de har krav på, såfremt der er penge på kontoen. Man kan altså trygt søge refusion, uanset om man ikke kan huske om der er flere penge på kontoen eller ej. Der er altså ikke noget at tabe!
Desuden kan man få registreret sin gruppedeltagelse i den elektroniske logbog, så man får et bedre overblik over egen efteruddannelse og samtidigt viser omverdenen at der foregår en masse god efteruddannelse lokalt.
Derfor vil jeg opfordre til at man både krydser ja til “ønsker refusion” og til “Logbog”

Ulemper: Den nye registrering minder mere om en gammeldags “protokol”. De enkelte møders datoer, starttidspunkter og deltagere skal registreres for at den korrekte refusion kan udbetales. Der SKAL anføres medlemsnumre i lægeforeningen (det er et seks-cifret til uden “d” foran) og der er ikke en kontrol. Det betyder, at hvis nummeret er forkert udbetales der ingen penge!

Husk:
Skemaet udfyldes af ALLE grupper. (Også grupper kun bestående af YL’er) da det samtidigt danner grundlag for næste års tildeling af de 10.000 kr.

Følgende udfyldes i skemaet:
Gruppenavn, antal medlemmer, forbrugt beløb i 2018, om gruppen er åben eller lukket for nye medlemmer (de gule felter)
Alle gruppemedlemmers navne og medlemsnummer
Medlemsskab (PLO, YL, andet)
Om refusion ønskes til praksiskonto, privatkonto (nem-konto) eller refusion ej ønskes. (Jeg anbefaler at refusion ønskes)
Om registrering i logbog ønskes (Jeg anbefaler at det ønskes)

Øverst skal alle mødedatoer indtastes og der sættes “x” om det er før kl. 15 eller efter kl. 15 (der er forskel i refusionstaksten)
Nedenfor skrives lidt om emnet/underviser
Der krydses af hvem der har deltaget.

Nederst kan des ses hvor mange der har været til det enkelte møde.
Yderst til højre kan de ses hvor mange dag- og aftenmøder den enkelte har været til.

Kun det ene ark (“Grupperegistrering”) skal udfyldes. De øvrige (“Data til indsendelse” og “mellemregninger”) skal lades urørt.

Skemaet er “låst” så der kan kun skrives i relevante celler.
Når det er udfyldt, gemmes det og sendes til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest 10/12. Kommer det senere vil medlemmerne ikke kunne få deres refusion, da udbetalinger fra fonden for almen praksis stopper til nytår)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark (joachim@dge-nord.dk)