Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

Der fortælles om ULRUS generelt –hvornår undersøgelsen er relevant i forhold til
rygforløbsprogrammerne, og hvornår man tager den i anvendelse og ikke mindst, hvornår den ikke
er relevant, om eksklusionskriterier m.m. Desuden orientering om tilbagemelding til egen læge.

Formålet med den udvidede lænderygundersøgelse – ULRUS er:

  • At fremme at patienter med lænderygtilstande ikke udvikler kronicitet
  • At fastholde patienters arbejdsmarkedstilknytning i størst muligt omfang
  • At give patienten en individuel afklaring og forståelse for egen situation samt redskaber til selvaktivering og egen-indsats
  • At give den praktiserende læge et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i
    udredningsfasen med komplicerede lænderygtilstande med en efterfølgende
    udredningsrapport til lægen

ULRUS-fysioterapeuten vil gennemgå undersøgelsen på mødet og der bliver en kort
demonstration som vil vise, hvilke elementer den omfattet og hvad de rent differentialdiagnostisk
siger. Endelig bliver der mulighed for spørgsmål.

 

Undervisere:

Praksiskonsulent på fysioterapiområdet Marianne Kongsgaard
ULRUS-certificeret fysioterapeut Henriette Frost Falborg

For aftale kontaktes Marianne Kongsgaard på m.kongsgaard@rn.dk