Nyheder

Email:

Husk de nye takster

Med den nye overenskomst, har ale PLO’er fået mulighed for at søge 2000 kr. i “efteruddannelseshonorar” (tidligere kaldet “Refusion for tabt arbejdsfortjeneste”) for DGE-møder med varighed på min. 2 timer inden kl. 20.
Ansøgningen sker helt automatisk når gruppelederen indsender årsafslutningen og har registreret fremmødedata, medlemsnummer mv. korrekt.
Pengene tages fra kontoen for egen efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.