Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabehandling

Den danske regering har netop udsendt en ”National handlingsplan for antibiotika til mennesker”, som indeholder tre mål – to af disse henvender sig primært til almen praksis; de praktiserende læger skal reducere forbruget af antibiotika, samt ordinere færre bredspektrede antibiotika.
Spørgsmålet er, hvordan disse mål bedst opnås?
Aktuelle undervisningsseance byder på en opdatering af rationel diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis – med fokus på håndtering af patienter med symptomer på akut otitis media samt akut rhinosinuit.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i nyligt indsamlede APO-data fra almen praksis i Region Nordjylland.

Underviser: Malene Plejdrup Hansen, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Aalborg
Universitet.

Tid og sted aftales med Malene

Gratis kursustilbud: Knæsmerter hos unge og voksne

Knæsmerter er hyppigt forekommende hos både unge og voksne. Hos de yngre er typiske diagnoser forreste knæsmerter og Osgood Schlatter, hvor den hyppigste årsag til knæsmerter hos den ældre patient er artrose. Traumer ses i alle aldre.

Vi vil i denne undervisning se på knæproblemer i et livsperspektiv illustreret gennem nogle cases. Der vil indgå diagnostik herunder undersøgelsesteknik samt behandling.

Undervisere: Michael Skovdal Rathleff og Martin Bach Jensen, Forskningsenheden for almen praksis, Aalborg

Tid og sted aftales med Michael

Gratis kursustilbud: Effektive arbejdsgange

Nord-POL arbejder med organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis, og tilbyder en 2 timers workshop med fokus på effektivisering.
Ud fra relevante cases vil I blive instrueret i, hvordan I kan kortlægge jeres arbejdsgange og nå frem til konkrete forbedringsforslag, som kan implementeres i jeres praksis.
Workshoppen målrettes den enkelte DGE – gruppe og faciliteres af to Nord-POL konsulenter. Se mere om tilbuddet i vedhæftede invitation.

Gruppe søges til smerte-møde

Smertegruppen under Nord-KAP er ved at udvikle et DGE-møde omkring smertebehandling med hovedfokus på non-farmakologi. Vi søger en gruppe der vil prøve konceptet af på et møde i maj eller juni.
Gruppen skal selv afholde og afvikle mødet, men der vil være en observatør med fra planlægningsgruppen til at justere indholdet og formen. Gruppen vil få udleveret de nødvendige materialer (USB-stik med videoer, opgaver mv) samt en drejebog.

Derfor: Hvis din gruppe skal holde møde i maj eller juni og har lyst til at være prøvekaniner (og bleve bedre til smertebehandling ved samme lejlighed), så kontakt Niels Skibsted på niels.kristian@rn.dk

Systematisk efteruddannelse i din gruppe?

Som annonceret via PLO’rientering, kommer nu muligheden for at tage systematisk efteruddannelse i DGE-gruppen. Der bliver udviklet kurser med video- og papirmaterialer, cases, ekspertkommentarer, debatoplæg osv og en helt færdig drejebog som gruppen skal bruge. Første kursus der udbydes er omkring multimorbiditet, og skal løbe over 4 mødeaftener.
For at gruppen kan deltage, kræves at en uddannes facilitator. Kurset er gratis og honoreres med den høje takst (4500 kr.) Første kursus afvikles 8. juni.
Læs mere om det på http://plo-e.dk

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftområdet

Nord-KAP tilbyder nu grupperne et spændende dialogmøde om kræftområdet. Mødet er tilrettet de enkelte grupper, og der vil bla. blive diskuteret henvisningsmønstre og -audits.
Tid og sted bestemmer I selv.
Læs mere på vedhæftede invitation

Gratis kursustilbud: Vederlagsfri fys - hvem, hvad og hvornår?

Vi oplever alle at blive kontaktet af fysioterapeuten der lige skal bruge en ny henvisning til vederlagsfri fysioterapi – “… og husk nu at sætte kryds i de rigtige felter og send undtagelsesredegørelsen retur…”
Men hvornår er det egentlig at vi skal gøre det, og hvem er målgruppen? Kan de selv vælge fysioterapeut og hvem bestemmer om det er individuelt eller på hold?

Praksiskonsulent for fysioterapi Marianne Kongsgaard Jensen tilbyder hermed at komme ud i grupperne og gøre os klogere på ovenstående og meget mere (se vedhæftede) – vederlagsfrit 😉
Hun kan kontaktes på m.kongsgaard@rn.dk for nærmere aftale.

Gratis kursustilbud: Syg, rask eller midt imellem?

Som praktiserende læge spiller du en central rolle, når personer bliver sygemeldt og deres tilknytning til arbejdsmarkedet skal afklares. Du er med til at afklare muligheder og begrænsninger i forhold til lidelsen samt skånebehovene og udviklingsmuligheder. Men hvad er kravene og mulighederne i lovgivningen? Hvad er ”patientens tarv” egentlig i en sygemeldingssituation? Og hvordan arbejder alle parter – både patient, arbejdsplads og du som læge i retning mod det samme mål?

Vi vil på dette 2-timers møde bla. komme ind på mulighedserklæringens muligheder og begrænsninger, deltidssygemeldinger og frigørelse fra problemfyldte arbejdspladser, men der vil også være mulighed for at diskutere og få sparring på egne oplevede cases.

Det er et gratis tilbud for gruppen.

Underviser: seniorkonsulent Birgitte Poulsen, Virksomhedsnetværket Cabi – bedre arbejde til flere

Årsafslutning nærmer sig

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2016, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2017.
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?
Husk at benytte evt. ubrugte midler fra egen efteruddannelseskonto! Se vejledning her

Refusion fra egen efteruddannelseskonto – sidste chance…

Såfremt nogle gruppedeltagere ønsker refusion fra egen efteruddannelseskonto, skal der søges på papir og ikke elektronisk, som det ellers kendes fra alle andre kurser.

Såfremt ingen i en gruppe ønsker refusion, skal skemaet ikke indsendes. Der må kun indsendes et skema pr. gruppe.

Det betyder, at gruppeleder i grupper hvor en eller flere deltagere ønsker at søge refusion gør følgende:
1: Finder skemaet på læger.dk/plo
2: Udfylder skemaet. Gruppenummer findes på http://www.dge-nord.dk/?page_id=1015
3: Sender skemaet hurtigst muligt til: Lægerne Kennedy Arkaden, J. F. Kennedys Plads 1E, 5. 9000 Aalborg Att: JN eller pr. mail til joachim@dge-nord.dk

Sidste frist er 11/12 og ansøgninger herefter vil ikke kunne blive udbetalt.