Nyheder

Email:

Så skal der årsafsluttes

Når gruppen har holdt sit sidste møde i 2017, er det gruppeleders beskedne opgave at indsende en årsafslutning. Det gøres på denne side og ved samme lejlighed registreres gruppen for næste år, således at I automatisk får suppleret op til 10.000 kr. så I har noget at arbejde med næste år. Udbetalingen vil ske i februar 2018. (Udbetaling sker ikke før det er endeligt afgjort hvad konsekvensen af den nye overenskomst bliver vedr. disse midler. Derfor kan det ske at udbetalingen kommer i rater)
Sidste frist er 20/12, men hvorfor ikke gøre det allerede nu?