Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Smertepatienter og non-farmakologisk behandling

Kroniske smerter er en kompleks størrelse. Kroniske smertepatienter, som søger hjælp i praksis, har ofte
komplekse psykosociale problemstillinger, og løsningen er sjældent lige for. Hvordan kan man hjælpe disse
patienter?

Formålet med dette efteruddannelsestilbud, er at vise forskellige metoder, der kan bruges til at hjælpe patienter
med kroniske smerter. Materialet består af en PowerPoint præsentation med videomateriale, som følger en
smertepatient igennem konsultationer i almen praksis og Tværfagligt Smertecenter.

Undervisningen er selvstyret, hvilket giver dig og din DGE-gruppe mulighed for at bruge undervisningen på jeres
præmisser og når det passer jer. Læs mere om tilbuddet og tilmelding her.

Tilbuddet er udviklet af Nord-KAPs smertegruppe. Læs mere om smerteprojektet her.